Climate change – wat kan de landbouw er aan doen?

Is de landbouw de veroorzaker of een mogelijke oplossing voor de mondiale klimaatopgave? De OESO heeft in onlangs een rapport gepubliceerd, "Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture" met daarin de meest recente onderzoeksresultaten en beleidsanalyses.

Het rapport beschrijft de opgaven waar de beleidsmakers en politici voor staan, mogelijk instrumentarium en de doeltreffendheid ervan. Daarbij is gekeken naar de effecten op het concurrentievermogen van bedrijven, voedselzekerheid en overheidsfinanciën. Voor de OESO is het evident dat de landbouwsector een substantiële bijdrage moet gaan leveren aan het tegengaan van de klimaatsverandering. Het document geeft niet DE oplossing, maar wil beleidsmakers en politiek gidsen in de wirwar van doelen, instrumenten en belangen.

Een korte introductie:

Agriculture, with its growing contribution to global greenhouse gas emissions and opportunities to mitigate emissions, can help close the gap between existing global mitigation efforts and those that are needed to keep global warming to between 1.5 °C and 2 °C by the end of the century. Global scale and farm scale analyses are used to evaluate both the effectiveness of different policy options to reduce agricultural emissions, and the impact on competitiveness, farm income, food security, and government finances. In order to contribute to global mitigation efforts, countries will need to design agricultural policy measures that can navigate these trade-offs within the context of their national policy priorities and objectives. As most countries have not yet implemented policies to reduce emissions from agriculture, the analyses provided here come at an opportune time to inform this policy development.

Volg onderstaande link om het volledige rapport te downloaden.