CCP: relatie tussen landbouwproducten, klimaatverandering en voedselzekerheid

De Committee on Commodity Problems (CCP) vond plaats van 26 tot en met 28 september bij de FAO. Tijdens de CCP stond de wereldmarkt voor landbouwgrondstoffen centraal. Vastgesteld werd dat, behalve voor granen, de prijzen van de belangrijkste commodities in de wereld lager zijn dan in augustus vorig jaar. 

@FAO

The State of Agricultural Commodity Markets 2018

Er werd ingegaan op het eerder uitgekomen rapport van de FAO "The State of Agricultural Commodity Markets 2018" (SOCO). In dit rapport wordt de link gelegd tussen handel in landbouwproducten, klimaatverandering en voedselzekerheid. Bepaalde regio’s zullen relatief veel nadelige effecten ondervinden van klimaatverandering en zullen daarmee ook hun handel achteruit zien gaan. Het zijn juist de regio’s die al grote armoede kennen, die hard geraakt worden en hun comparatieve voordeel en concurrentievermogen achteruit zien gaan. De CCP roept de FAO daarom op om ondersteuning te bieden aan de landen die het hardst geraakt worden.

Het volledige rapport is te downloaden via onderstaande link.

Gezien de  toenemende  handelsbeperkingen wereldwijd werd door vrijwel alle lidstaten support uitgesproken voor multilaterale handelsovereenkomsten en inclusieve handel. Markttoegang en vrije handel helpen bijvoorbeeld Small Island Development States te voorzien in hun voedselbehoeftes. De VS benadrukte echter het belang van bilaterale en plurilaterale handel. Op aandringen van de VS werd dit opgenomen in het verslag. Bij het wel of niet opnemen van het Klimaatakkoord van Parijs in het verslag stond de VS nogmaals tegenover andere lidstaten. De VS wilde niet dat het Klimaatakkoord te prominent terugkwam in het verslag van de CCP.