VN Conferentie Oceanen met ondertekening Verklaring van Lissabon

De VN Conferentie van Oceanen vond plaats van 27 juni t/m 1 juli jl. Deze tweede VN-oceanentop is bedoeld om de uitvoering van Sustainable Development Goal 14 - life below water - te ondersteunen. De conferentie over zeeën en oceanen moet een call for action worden.

VN Conferentie Oceanen

De conferentie werd afgesloten met de ondertekening van de Verklaring van Lissabon “Onze oceaan, Onze toekomst, Onze verantwoordelijkheid", waarin wordt erkend dat de inspanningen om de oceanen te redden moeten worden opgevoerd en dat de toekomst van de planeet en van ons allen moet worden beschermd. Het evenement bracht vertegenwoordigers van meer dan honderd landen bijeen die erkenden dat er doortastend en dringend moet worden opgetreden om de gezondheid, de productiviteit, het duurzaam gebruik en het weerstandsvermogen van de oceanen en hun ecosystemen te verbeteren. Ook Nederland deed mee.

Tijdens de VN-Oceaantop was het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) betrokken bij twee side-events.

Side-event 1

De eerste side event werd georganiseerd  door UN Global Compact, IOC UNESCO en de Nederlandse overheid, te weten LNV, Infrastructuur en Waterstaat (IW) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO ). De kern van dit side event “Public-Private cooperation to foster sustainable ocean management globally”, waren de energie-, visserij/voedsel- en natuuropgaven en hoe het Samenwerken aan deze Duurzame Blauwe Economie (www. arcgis.com) middels publiek-private samenwerking vorm te geven. Er is een discussie gevoerd hoe samenwerking op een Community of Practice manier op te schalen naar een globaal niveau, om stakeholders (Rijk, wetenschap, NGO's en ondernemers en bedrijven) dusdanig samen te laten werken dat er ook vooruitgang geboekt wordt. Denk aan innovaties rondom natuur inclusieve voedselproductie binnen winparken en natuur inclusief bouwen van windparken op zee.  Aanwezigheid waren de Noorse Minister van oceanen beleid en visserij, onze Nederlandse Water Envoy for International Water Affairs Henk Ovink , de Minister van landbouw, klimaatverandering en milieu van de Seychelles, de Executive Secretary van IOC UNESCO en Felix Leinemann van DGMARE.

Side-event 2

Het tweede side event, gemodereerd door landbouwraad Nina Berendsen,  ging over de link tussen aquatische en terrestrische voedsel- en diervoedingssystemen. Om de groeiende wereldbevolking duurzaam te kunnen blijven voeden, verdienen  de potentiële synergiën meer aandacht als ook de overlap met agrogrondstoffen op het diervoedingsdossier. Ivo Demmers, Programmaleider Food Security and Valuing Water, van de WUR hield de keynote speech. In het panel spraken Nutreco, de Asian development Bank en ook de Nederlandse NGO Solidaridad. Om impact en schaal te bereiken is een systeembenadering, samenwerking en multidisciplinariteit nodig. De getoonde voorbeeldprojecten (o.a. van Kennis Basis programma van WUR als ook op diervoer door Noorwegen) tonen dat het mogelijk is. Ook uit de paneldiscussie bleek dat er steeds meer wordt samengewerkt volgens de Dutch diamond aanpak. Dit side event, getrokken door de directie Europees, Internationaal en Agro economisch beleid (EIA), maakte duidelijk hoe het koppelen van aquatische en terrestrische systemen kan bijdragen aan het oplossen van mondiale uitdagingen.