Portugal zal moeten wennen aan leven met minder water

Portugal maakt op dit moment een van de ergste droogteperiodes ooit door. 34% van het vasteland heeft te kampen met ernstige droogte en 66% met extreme droogte. Bij een tekort aan water zal de regering alle beperkingen toepassen die nodig zijn.

Water

De waarschuwing dat men zal moeten wennen aan minder water geldt dan ook niet slechts voor Portugezen, maar ook voor investeerders in agro-industriële activiteiten en economische sectoren.  De regering “heeft geen enkele beperking op de toepassing van beperkingen”  op het verbruik van water. "Het heeft geen zin dat degenen die bepaalde soorten investeringen of infrastructuren bevorderen, er geen rekening mee houden dat water een schaarse hulpbron is. Wie investeert zonder rekening te houden met de waterschaarste kan gevolgen ondervinden”, aldus de minister van Milieu, Duarte Cordeiro.

Economische sectoren die water nodig hebben (bijvoorbeeld golfbanen) moeten investeren in waterbesparende maatregelen, zoals het opvangen van water uit de zee, herbruikbaar water en profiteren van efficiëntie. Het is geen keuze meer maar een verplichting.

VN Oceanen Conferentie

Van 27 juni tot en met 1 juli vond in Lissabon de VN Oceanen Conferentie, de grootste die ooit over de oceanen is gehouden, plaats. Portugal organiseerde een symposium over water. Het doel was om verbanden te leggen tussen het belang van het behoud van zoet water en het behoud van oceanen en de strijd tegen klimaatverandering. Portugal heeft op dit terrein werk verricht: terwijl in 1990 slecht 15% afvalwater werd gezuiverd, is dit heden 99%. Dit heeft onmiddellijk weerslag gehad op bijvoorbeeld het aantal stranden met een blauwe vlag (dit jaar ongeveer 430). Gezuiverd water komt in zee terecht, wat zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de kustwateren en zodoende ook op de mariene biodiversiteit.

Momenteel heeft 40% van de wereldbevolking te kampen met watertekort, 80% van het afvalwater wordt ongezuiverd in het milieu geloosd en meer dan 90% van de rampen houdt verband met water.

Bron: Dinheiro vivo