Elvas krijgt nieuw onderzoekscentrum voor biopesticides, InnovPlantProtect

Het onderzoekscentrum InnovPlantProtect is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Elvas, Universiteit Nova van Lissabon en het Nationaal Instituut voor Landbouw- en Veterinair Onderzoek (INIAV) van het Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Plattelandsontwikkeling. Het ligt in de verwachting dat InnovPlantProtect in 2019 operationeel zal zijn.

De zorgen over de duurzaamheid van de bestrijdingsmiddelen worden steeds groter. Enkele bestrijdingsmiddelen zijn al van de markt gehaald en de verwachting is dat de Europese Commissie de komende jaren nog een aantal zal verbieden. Zonder bestrijdingsmiddelen zou in Portugal bijvoorbeeld 50% van de olijvenproductie verloren gaan en ook de wijnbouwsector zal de nodige problemen ondervinden indien de, door wijnboeren gebruikte, pesticide van de markt wordt gehaald.  Ook de klimaatverandering brengt andere, nog niet in Portugal aanwezige, plagen en ziektes met zich mee. Het doel van dit nieuwe onderzoekscentrum is om biopesticides te ontwikkelen op basis van nucleïnezuren (kernzuren) en proteïne, gericht op de plaag/ziekte die moet worden vernietigd en die tevens duurzaam is voor het ecosysteem.

Leden van dit onderzoekscentrum zijn, naast Universiteit Nova van Lissabon, het INIAV en de gemeente Elvas, ook het Centrum voor Landbouw- en Agrovoedselbiotechnologie van Alentejo, diverse landbouworganisaties, het bedrijf Fertiprado en de multinationals Bayer CropSciense en Syngenta.

De verwachte begroting voor de eerste twee jaar zal rond de 2 mln. euro bedragen, bestaande uit overheidsfondsen en fondsen van de leden.