Ontwikkelingen Poolse varkens- en rundveestapel

Volgens de voorlopige cijfers van het Poolse statistiekbureau GUS bedroeg in juni 2018 de Poolse varkensstapel 11,9 miljoen varkens (+4,2% ten opzichte van vorig jaar).

De relatieve toename is toe te schrijven aan een grotere vleesvarkensstapel (+10,2% ten opzichte van vorig jaar) en groter aantal biggen van 12-18 weken (+4,8% ten opzichte van vorig jaar). Dit, terwijl een daling werd opgemerkt van jonge biggen (-3,8% ten opzichte van vorig jaar), de fokvarkenspopulatie (-1,7% ten opzichte van vorig jaar) en zeugen (-3,1% ten opzichte van vorig jaar).

De in de afgelopen maanden waargenomen afgenomen winstgevendheid van productie ligt ten grondslag aan de veranderingen in de varkensstapel. Europese ontwikkelingen rondom de verdere verspreiding van Afrikaanse Varkenspest kan verdere gevolgen hebben voor de omvang van de Poolse varkenshouderijstapel, uitbreiding van exportverboden voor varkensvlees zullen resulteren in een overschot aan aanbod van varkensvlees op de Europese markt en de daarbij horende prijsdaling.

veranderingen in runveestapel Polen per groep in juni 2018

GUS heeft ook de cijfers gepubliceerd over de rundveestapel. In juni 2018 bedroeg deze 6,2 miljoen (+0,9% ten opzichte van vorig jaar). Aanhoudend hoge rundvleesprijzen stimuleren de groei van de rundveestapel en dragen tevens bij aan een hogere winstgevendheid van productie. Druk op de melkprijs zal de inzet van een afname van de rundveestapel tot gevolg hebben in de komende kwartalen. Een dergelijke afname wordt in sommige regio’s van Polen wellicht ook beïnvloed door verminderde beschikbaarheid van veevoeder als gevolg van de droogte van dit jaar.

Klik hier voor meer achtergronden over de Poolse varkens- en melkveehouderijsector.

Bron: GUS, CreditAgricole

veranderingen in varkensstapel Polen per groep in juni 2018