Vogelgriep in Polen, Hongarije en Oostenrijk

In de afgelopen periode zijn er in meerdere landen van de Europese Unie meldingen gedaan van hoog pathogene vogelgriep van het type H5N8 bij wilde vogels en pluimveebedrijven. Eind oktober werd een eerste geval gemeld in Hongarije, daarna volgden ook Polen, Duitsland, Zwitserland, Nederland en Oostenrijk. In Hongarije en Oostenrijk is het virus ook op enkele pluimveebedrijven geconstateerd. Er is zorg over de snelle verspreiding van het virus. In veel landen geld inmiddels een verhoogd risico en hebben veterinaire autoriteiten maatregelen getroffen om insleep van vogelgriep te voorkomen.

Polen

Ook in Polen zijn de bedrijfshygiëne maatregelen aangescherpt na de vondst van dode, met vogelgriep besmette vogels in de omgeving van Szczecin, Zachodnio-Pomorskie (West Pommeren, grenzend aan het Noord Oosten van Duitsland). Maatregelen zijn ook hier gericht op ophokplicht, meld plicht en verhoogde bio-security maatregelen op bedrijven. Met de maatregelen moet voorkomen worden dat de overdracht van het vogelgriepvirus plaatsvindt naar bedrijven en weerslag zal krijgen op de handel van pluimveeproducten.

Vooralsnog levert vogelgriep bij wild levende vogels nog geen belemmeringen om in de export van Poolse pluimveeproducten, maar besmetting van vogelgriep op pluimveebedrijven kans grote consequenties hebben: Polen heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een van de grootste pluimveeproducenten en exporteurs van pluimveevlees in de EU. In de eerste helft van 2016 steeg de productie van pluimveevlees met 16%, voor de 2e helft wordt een stijging verwacht van 14%. De totale productie in 2016 zal naar verwachting uitkomen op ca. 2.750.000 ton (+15% t.o.v. 2015). Met de groei van de productie groeit ook de export, in 2016 met 17% tot ca. 1.123.000 ton. Ca. 20% hiervan gaat naar 3e markten, waarmee Polen met Frankrijk en Nederland tot de belangrijkste exporteurs van pluimveevlees naar derde markten behoort (Pools aandeel in de EU export naar derde markten bedraagt ca. 15% en groeide in de eerste helft van 2016 met ruim 25%, vooral als gevolg van veterinaire belemmeringen (eerdere AI uitbraken) in Frankrijk.

Meer informatie over de Poolse pluimveesector,

Meer informatie over de actuele situatie met betrekking tot H5N8 in Polen (in het Pools).

Hongarije

In Hongarije werd eind oktober een eerste geval van vogelgriep vast gesteld bij wilde vogels. Deze besmetting werd begin november gevolgd door een besmetting van een kalkoenenbedrijf. Inmiddels is op 5 bedrijven in de komitaten Bács-Kiskun en Békés het virus vastgesteld. Door de veterinaire autoriteiten zijn diverse maatregelen afgekondigd, o.a. een ophokplicht, reinigingsvoorschriften en meldplicht aan de veterinaire autoriteiten wanneer bedrijven constateren wanneer er sprake is van verminderde voer- en wateropname, het leggen van eieren vermindert dan wel sterftecijfers toenemen. De vondst van vogelgriep heeft gevolgen voor de Hongaarse pluimveesector. Hongarije heeft een zelfvoorzieningsgraad van 136% en zag de afgelopen jaren de productie van pluimveevlees met ca. 33% toenemen tot 474.452 t. slachtgewicht, wat vooral resulteerde in een toename van de export (37%). Als gevolg van vondst van de aanwezigheid van vogelgriep op Hongaarse pluimveebedrijven, hebben inmiddels een 8-tal landen (Taiwan, Hongkong, Japan, Singapore, Zuid Afrika, Canada, Servië, Israël) de import van Hongaars pluimvee en pluimveeproducten stilgelegd. De actuele situatie met betrekking tot H5N8 in Hongarije is hier te vinden. (in het Hongaars)

Oostenrijk

Begin november werd de regio rondom de Bodensee (Voralberg) bij dode watervogels (kuifeend, tafeleend) het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 gevonden. Op 11 november is ook het hetzelfde virus op een bedrijf met 1.150 vrije uitloop mestkuikens in dezelfde regio gevonden. De Oostenrijkse veterinaire autoriteiten hebben hierop maatregelen genomen, welke gelden voor alle alle bedrijven en personen die pluimvee houden, zowel commercieel als privé:

  • Meldplicht voor evenementen met pluimvee of andere vogels
  • Ophokplicht voor pluimvee
  • Verbod op waterbronnen te gebruiken, die ook toegankelijk zijn voor wilde vogels
  • Verplichting tot zorgvuldige reiniging desinfecteren van transportmiddelen, opslagruimten en apparatuur welke in contact komen met pluimvee
  • Meldplicht aan de veterinaire autoriteiten wanneer bedrijven constateren wanneer er sprake is van verminderde voer- en wateropname, het leggen van eieren vermindert dan wel sterftecijfers toenemen

De productie van pluimveevlees in Oostenrijk steeg in 2015 met ca. 5% tot 102.381 t. Het land heeft een zelfverzorginggraad van ca. 67%, welke ondanks de groei van de productie verslechterde door de groeiende consumptie (21,1 kg per hoofd van de bevolking). De actuele situatie met betrekking tot H5N8 in Oostenrijk is hier te vinden. (in het Duits).