Melkveehouderij Oezbekistan behoefte aan fokmateriaal, technologie en kennis

Oezbekistan is met bijna 34 miljoen consumenten een interessante opkomende markt in Centraal Azië en heeft als land met een zeer oude en rijke cultuur veel te bieden aan het groeiend aantal toeristen dat Oezbekistan bezoekt. Een belangrijk gegeven voor een sector als de melkveehouderij, die zich gestaag ontwikkelt en de komende jaren hoopt een belangrijke efficiëntieslag te maken. De Oezbeekse vraag naar fokmateriaal, technologie en kennis in de zuivelketen neemt met hulp van financiering van internationale financiële instellingen naar verwachting dan ook toe.

Melkveehouderij in Oezbekistan

Melkvee in Oezbekistan
Melkvee in Oezbekistan

De melkveehouderij in Oezbekistan wordt gekenmerkt door een kleinschalige familiaire structuur van circa 2,5 miljoen melkveehouders. Het land telt een kleine 5 miljoen melkkoeien met een gemiddelde productie van ruim 2.000 liter per koe per lactatie. De melkproductie bedroeg in 2019 naar schatting 10,7 miljoen ton; een verdubbeling van de productie ten opzichte van 1995. Ruim 95% (10,2 miljoen ton) van de melk in Oezbekistan wordt geproduceerd door zogenaamde ‘dekhkan’-boeren met een gemiddelde omvang van 1,8 melkkoeien per bedrijf. De overige 5% (ruim half miljoen ton) wordt geproduceerd door de grotere commerciële melkveehouderijbedrijven, die een interessante groep vormen voor investeringen en daarmee aankoop voor hoogwaardig fokmateriaal, moderne technologie en specifieke kennis en inhuren van praktijkgerichte trainingen.

De internationale (financiële) organisaties, waaronder de Wereld Bank (WB), International Financial Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Unie (EU) hebben grote bedragen gereserveerd om Oezbekistan in haar landbouwontwikkeling te ondersteunen.  

Grafiek: Melkproductie per regio in Oezbekistan in 2019 (in 1.000 ton)
Beeld: Statistisch bureau Oezbekistan (https://stat.uz/en/)
Grafiek: Melkproductie per regio in Oezbekistan in 2019 (in 1.000 ton)

Zuivelverwaarding

Circa een derde (3,2 miljoen ton) van de rauwe melk wordt verkocht en/of verwerkt tot zuivelproducten. De melkconsumptie in Oezbekistan is in 15 jaar tijd verdubbeld naar 295 kg per hoofd van de bevolking. Minder dan 1% van de melkconsumptie wordt geïmporteerd, wat betekent dat Oezbekistan tot op heden vrijwel zelfvoorzienend is in haar melk.