Webinar over voedselverliezen in Nigeria 11 februari

Voedselverlies in de keten is voor Nigeria een van de grootste uitdagingen. Waar in de keten (tomaten, uien, chilipepers) is het verlies het grootst? En welke Nederlandse oplossingen kunnen bijdragen aan verbetering? Wilt u met ons meedenken en meer horen over mogelijke kansen voor uw bedrijf? Neem op 11 februari deel aan dit webinar.

Ondernemers en kennisinstellingen uit Nederland zijn van harte welkom om deel te nemen.

Studie voedselverliezen van tomaten, uien en chilipepers

Webinar voedselverliezen Nigeria

Jaarlijks verliest Nigeria zo'n 45-60% van de totale tomatenproductie; bij uien is dit 50% en bij chilipepers 20-30%. In opdracht van het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) is de studie 'Food loss in Nigeria: analysis of tomato, onions & chili value chains' uitgevoerd. Voor de waardeketens tomaten, uien en chilipepers is gekeken naar de mogelijke problemen en kansen.

Waardeketens

In de studie komt de hele waardeketen aan de orde:

 • Waar in de ketens zijn de grootste verliezen en wat is daarvan de oorzaak?
 • Zijn de problemen er vooral bij de input (zaden) en training? Of juist later in de keten, bij logistiek & transport of de infrastructuur?
 • Of zijn er zaken die op het gebied van wet- en regelgeving en het ondernemersklimaat eerst moeten worden geregeld?

Mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven

Tijdens het webinar hoort u de belangrijkste bevindingen van de studie, met daarbij in het bijzonder de kansen voor Nederlandse ondernemers. Er zijn 4 clusters (Engels, infographic) geïdentificeerd:

 1. Global Good Agricultural Practices (GAP)
 2. Processing
 3. Logistiek
 4. Infrastructuur

Bekijk een samenvatting van de studie (Engels, pdf) met informatie over de 4 clusters.
Bekijk ook meer informatie over de voorgestelde clusters (Engels, pdf).

Wilt u het hele rapport gratis ontvangen, voorafgaand aan het webinar? U kunt dit aangeven in het aanmeldformulier.

Programma

 • Welkomstwoord en achtergrond van de studie
 • Presentatie belangrijkste bevindingen studie door de directeur van SureChain
 • Inventarisatie mogelijke vervolgstappen, waarbij onder andere wordt ingegaan op de volgende vragen:
  - Welke ondernemers zijn geïnteresseerd in een van de clusters?
  - Waar zien zij zelf de meeste kansen?
 • Afsluiting & vervolgstappen vastleggen
Webinar voedselverliezen Nigeria

Deelname en kosten

Meld u aan voor het webinar. De uiterste aanmelddatum is 10 februari.

Voorafgaand aan het webinar kunt u specifieke vragen doorgeven via het aanmeldformulier. Ook tijdens het webinar kunt u vragen insturen via de live-chatfunctie. De specialisten van het Nederlandse consulaat-generaal in Abuja, CBI en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zullen uw vragen beantwoorden tijdens het webinar.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Corinne Abbas, Business Development Coach Nigeria, RVO
E: corinne.abbas@rvo.nl

Organisatie

RVO organiseert dit webinar als onderdeel van de Taskforce Afrika. Taskforce Afrika is een publiek-private samenwerking en richt zich op het identificeren van kansrijke, concrete verdienkansen voor het mkb in Afrikaanse landen. Om deze kansen breder onder de aandacht te brengen van het Nederlands mkb, werkt de Taskforce Afrika samen met private partners.