Knowledgetransfer via South – South Cooperation van de FAO succesvol

Van 25 tot 27 november participeerde landbouwraad Carian Posthumus Meijjes in de conferentie over de FAO South – South and Triangular Cooperation in Kampala (Uganda), waarbij ook de 10e verjaardag van het FAO-China South-South Cooperation programma werd gevierd.

Wat is South-South and Triangular Cooperation?

Bij South-South and Triangular Cooperation (SSTC) draait het allemaal om: lessen delen tussen landen met vergelijkbare uitdagingen, leren wat werkt voor ontwikkeling en elkaar versterken in het proces.

Kortom, SSTC is het delen en uitwisselen van ontwikkelingsoplossingen - kennis, ervaringen, goede praktijken, innovatief beleid, technologie en middelen - tussen landen in het Zuiden om elkaar te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Soms is er bij deze relaties een ​​donor uit een ontwikkeld land of een multilaterale organisatie betrokken, dat dan Triangular Cooperation genoemd wordt.

Als facilitator van SSTC verenigt de FAO landen die ontwikkelingsoplossingen hebben met landen die geïnteresseerd zijn deze toe te passen. Een van de meest voorkomende methoden van SSTC is het uitwisselen van expertise, zoals de inzet van experts of technici van het ene land naar het andere voor een paar maanden of zelfs meerdere jaren.

Lees verder onder foto

Chinese expert geeft training aan rijstboeren in DRC

Wat zijn de resultaten?

Het meest in het oog springende resultaat van dit FAO-programma is misschien wel de inzet, betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap van Zuidelijke landen om zichzelf te ontwikkelen en om best practices te delen met andere Zuidelijke landen. China is met $80 miljoen de grootste donor voor dit programma.

Highlights

  • Een Fonds bij FAO van meer dan USD 80 mln. voor SSTC projecten
  • Sinds 2019 een speciale eenheid SSTC binnen FAO
  • Meer dan 40 lopende projecten met meer dan 90 deelnemende landen
  • 70.000 kleinschalige boeren in 12 ontwikkelingslanden hebben een verbeterde productie en inkomen
  • Er zijn 1.000 trainingen gegeven door 290 Chinese experts. De experts worden uitgezonden voor een periode van 2 jaar.
  • In Uganda is de rijstproductie verbeterd door verbeterde landbouwpraktijken en introductie van hybride variëteiten.
  • Nigeria is zelfvoorzienend geworden voor rijst.
  • In Congo zijn demonstratiebedrijven opgericht voor groente- en rijstproductie, aquacultuur en veehouderij

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor South-South Cooperation. FAO streeft naar tastbare resultaten op het gebied van productie met productiesystemen, zonder nadelige effecten op ecosystemen.

Tegen 2050 heeft de wereld naar schatting 60 procent meer voedsel nodig dan nu beschikbaar is als de trends in de wereldbevolking en voedselconsumptie volgens het huidige patroon doorgaan. Een substantieel deel van deze ongekende toename van voedselproductie zal moeten worden bereikt door verhoogde productiviteit en efficiëntie. In vergelijking met de huidige productiemethoden moeten met efficiënter gebruik van inputs grotere opbrengsten worden behaald. De gecombineerde uitdagingen van klimaatverandering, snelle bodemdegradatie, de uitputting van het grondwater, extreme weersomstandigheden en het buitensporige gebruik van pesticiden en kunstmest behoren tot de druk die collectief gelegd wordt op landbouwsystemen. De acceptatie van milieuvriendelijke praktijken door boeren wereldwijd is essentieel.

Een van de programma’s binnen South-South Cooperation specifiek gericht op duurzaamheid is “Scaling – up of Conservation Agriculture”.  Conservation Agriculture (CA) is een landbouwpraktijk die waarbij het beheren van ecosystemen samengaat met verbeterde en duurzame productiviteit en voedselveiligheid. Goede CA praktijken omvatten een juiste grondbewerking, behoud van bodembedekking en diversificatie van gewassen. CA verhoogt het rendement van de teelt door het efficiënte gebruik van organische en anorganische bodemsupplementen. Opbrengsten zijn groter dan in de conventionele landbouw in ontwikkelingslanden, en dit leidt tot een hoger inkomen voor huishoudens op het platteland.

Waarom steunt Nederland SSTC?

Nederland heeft veel kennis over ontwikkelingssamenwerking en veel kennis over goede en duurzame ontwikkeling van landbouwsectoren en wil dit graag delen met de rest van de wereld. Het SSTC biedt daar een goed platform voor. Daarom heeft Nederland SSTC in de eerste fase gesteund met een bedrag van €1,5 miljoen.

Samen met de FAO en China participeert Nederland in het eerste SSTC triangular programma, dat uit twee onderdelen bestaat:

  • Versterken van twee FAO referentie centra in China; het Foreign Economic Cooperation Center (FECC) en het Fresh Water Fisheries Research Center (FFRC)
  • Een pilot project in Ethiopië voor de ontwikkeling van de aquacultuur waardeketen