DaNa Facility biedt mogelijkheden voor ontwikkeling private sector

De ‘DaNa Facility’ is een recent geopende nieuwe mogelijkheid om inclusieve economische groei in Myanmar te bevorderen. De Facility heeft via de UK overheid een budget van 25 miljoen (British Pounds) en kent een looptijd tot december 2020.

Er zijn binnen de Facility vier prioritaire sectoren omschreven:

  • landbouw/tuinbouw
  • bosbouw
  • textiel
  • toegang tot financiering

De ‘Business Innovation Window’  gaat open voor aanvragen van 28 augustus tot 29 september. De Facility geeft nadrukkelijk aan open te staan voor Nederlandse ondernemingen en graag aanvragen vanuit Nederland te zien vanwege de grote kennis op alle vier aangegeven sectoren.

Raadpleeg voor verdere informatie en voorwaarden voor indienen en beoordeling van voorstellen de website: www.danafacility.com.

Frederik Heijink, Landbouwraad
Nederlandse ambassade Myanmar
Email: yan-lnv@minbuza.nl