Landbouwbeurs Novi Sad 2019: regionaal & circulair

Op zaterdag 11 mei start de Internationale Landbouwbeurs in Novi Sad, Servië. Deze beurs vindt voor de 86e keer plaats.

Net zoals de voorgaande jaren is er een “Oranje paviljoen”. In deze Hollandse enclave presenteren 13 deelnemers technologie, kennis en producten uit Nederland. Deze dertien bedrijven vertegenwoordigen samen een nog groot aantal bedrijven uit Nederland, Servië en Macedonië, in de sectoren diervoeder, genetica, uitgangsmateriaal, stalinrichtingen, boomkwekerijen, tuinbouw, zacht fruit en biologische bestrijdingsmiddelen.

Seminar regionale samenwerking en circulaire landbouw, maandag 13 mei

Deze beurs heeft een sterke regionale werking. Daarom dat het landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Belgrado dit jaar regionale samenwerking als centraal thema heeft gekozen voor onze side events.

In samenwerking met de FAO via het Regional Office for Europe and Central Asia uit Boedapest organiseert de ambassade het seminar ”Circular Economy & Circular Agriculture: Sustainable farming solutions from the Western Balkans”. Sprekers komen uit Servië, Bosnië en Nederland en van de FAO en het Global Green Growth Institute (GGGI, een minder bekende internationale organisatie). Zij zullen ingaan op het overheidsbeleid om een meer duurzame en circulaire landbouw te stimuleren, of geven voorbeelden van circulariteit in de praktijk. Welkom!

Zacht fruit

Dinsdag 14 mei staat in het teken van zacht fruit. De zacht fruit sector is een snelgroeiende sector in Servië. Er liggen veel kansen voor het Nederlandse agro bedrijfsleven actief in de productieketen voor zacht fruit, van uitgangsmateriaal tot logistiek en handel. Het landbouwteam besteed daarom dit jaar op meerdere momenten aandacht aan deze sector, ook tijdens de beurs in Novi Sad. Vorig jaar presenteerden wij de RVO `sectorstudie zacht fruit` voor de Westelijke Balkan. Samen met RVO en Nederlandse ondernemers onderzoekt de ambassade nu de mogelijkheid om een PIB-project te starten (Partners for International Business.) Blijf op de hoogte via Agroberichten Buitenland!

Informatie over PIB

Nederlands – Hongaars – Servische samenwerking

Op woensdag 15 mei bezoekt een delegatie uit Hongarije Novi Sad. Zij maken dan kennis met het BioSense Institute in Novi Sad. BioSense combineert belangrijke economische sectoren in Servië: landbouw en ICT. Samen met WUR werkt BioSense al jarenlang samen in het ANTARES programma met als doel duurzame landbouw onder andere via digitale oplossingen te stimuleren. De toepassingen zullen op de “digitale boerderij”, een werkend agrarisch akkerbouwbedrijf gedemonstreerd worden. Een Nederlandse bijdrage op hoog niveau aan de verdere verduurzaming van de landbouw in Servië en Hongarije.

Vragen? Mail ons op: bdp-lnv@minbuza.nl

Volg ons de komende dagen via Twitter: Twitter: @NLagro_Budapest