Noord Mexico kampt met extreme droogte

Al meer dan een jaar heeft het noorden van Mexico te maken met uitzonderlijke droogte en de afgelopen maanden zijn de watertekorten nog nijpender geworden. Zowel urbane als rurale gebieden ondervinden de gevolgen.

Beeld: Photo created by wirestock - www.freepik.com

Weinig regen en gebrekkig waterbeheer
Droge omstandigheden zijn niet zeldzaam in het noorden van Mexico. Een groot deel van het gebied bestaat uit woestijn of is semi-aride. De hoeveelheid regen is dit jaar echter nog minder dan dat normaalgesproken het geval is. Sinds januari van dit jaar is het aanhoudend droog en in een aantal maanden is geen druppel regen gevallen. Dit is zelfs tijdens het droge seizoen zeer ongebruikelijk. Dit tekort aan regenval en gebrekkig waterbeheer hebben geleid tot één van de ergste droogtes in de afgelopen 30 jaar.

Urbane gebieden ondervinden last
De vraag naar water is de afgelopen decennia gestegen als gevolg van een groeiende bevolking, een toename van het aantal grote bedrijven en uitbreiding van landbouwactiviteiten.  In het verleden trof droogte voornamelijk vee en boeren in rurale gebieden, maar de problematiek treft inmiddels ook urbane gebieden.

De in het noorden gelegen stad Monterrey is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. De bevolking is sinds 1990 verdubbeld, en het grootstedelijk gebied telt tegenwoordig meer dan 5 miljoen inwoners. Momenteel ontvangen de meeste huishoudens in Monterrey elke ochtend slechts een paar uur water, en aan de rand van de stad is soms zelfs dat niet meer het geval. Op de momenten dat er water is, slaan bewoners het noodgedwongen op in flessen, emmers en tonnen.

Vissers en boeren gedupeerd
De rurale gebieden worden echter ook zwaar getroffen. Over het feit dat zowel vissers als boeren onder de gedupeerden van de extreme droogte in Noord Mexico behoren, werd onlangs door de NOS een video gepubliceerd. In de video valt onder andere te zien hoe vissers niet meer kunnen vissen, meren opdrogen, en dat vee de aanhoudende droogte niet overleeft. De link naar de video is beschikbaar onder dit artikel.

Handelsmissie water
Water is in Mexico een thema van groot belang. Van 5 tot en met 9 september vindt derhalve een handelsmissie naar Mexico plaats. Onder begeleiding van Special Water Envoy Henk Ovink zal een flink aantal Nederlandse bedrijven verschillende staten in Mexico bezoeken om in een divers programma in aanraking te komen met de realiteit waar Mexico op het gebied van water mee te maken heeft. Het programma kent zowel een urbane, als een rurale (landbouw) track.

De deadline voor deelname aan de handelsmissie is inmiddels verstreken, maar houd vooral deze website in de gaten voor een verslag.