2019 Agricultural Outlook Forum USDA

De Amerikaanse minister van Landbouw, Sonny Perdue gaf de Keynote speech op het 2019 Agricultural Outlook Forum op 21 en 22 februari in Washington DC. Dit is het jaarlijkse forum dat door het Amerikaanse Ministerie van Landbouw wordt georganiseerd en dat een breed overzicht geeft van de trends en het perspectief van de landbouwsector in de VS en de internationale handel.

Perdue werd daarbij vergezeld door zijn Canadese en Mexicaanse collega Lawrence MacAulay en Victor Villalobos Arámbula. Ook de Canadese Minister en de Minister van Mexico gaven een korte speech. Vervolgens zaten de drie ministers in een panel, waarin nadrukkelijk uitdrukking werd gegeven aan de goede onderlinge relaties, het succes van het USMCA akkoord en waarbij vragen uit het publiek werden beantwoord.

Verenigde Staten

Minister Perdue noemde Noord-Amerika “the best neighbourhood on earth”, roemde de vriendschap tussen de drie landen en verwees naar ze als een familie. Perdue gaf aan dat in Noord-Amerika duurzaam en hoogwaardig voedsel geproduceerd wordt met de beste tools en technologieën. Boeren kunnen in Noord-Amerika zelf besluiten welke zij willen gebruiken. Maar wel is leiderschap nodig om in te gaan tegen de “fear the food movement” vanuit onderzoek, vanuit de verwerkende industrie en de handel alsook de supermarkten, aldus Minister Perdue. (zie video )

Consumenten moeten beter en meer geïnformeerd worden  over nieuwe technologieën, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk advies, uitvoerige testen en EPA-standaarden waardoor bijvoorbeeld het gebruik van pesticiden geen risico vormt voor de veiligheid van het voedsel.

Hier wees Minister Perdue op de zijns inziende vreemde situatie dat er in de EU wel invoer van diervoeder is dat GMO’s bevat maar dat EU-boeren geen GMO-gewassen mogen verbouwen.

Vervolgens hervatte hij zijn betoog door op te merken dat misinformatie en hindernissen op het gebied van regelgeving er voor zorgen dat nieuwe technologieën geen toegang tot de markt krijgen en niet worden gebruikt. “We moeten ons verhaal beter vertellen, meer transparant zijn richting consumenten zodat zij goed zijn geïnformeerd en daardoor hun voedsel niet vrezen”.

De Minister juicht het toe dat, gezien het belang dat hij hecht aan biotechnologie, in het nieuwe USMCA-akkoord ook iets daarover is opgenomen.

Canada

Ook  Canadese Minister MacAulay merkte op dat het regelgevende proces  gestoeld moet zijn op wetenschappelijk advies en niet op angst en ook niet op wat politici vinden. “Anders zullen we nooit in staat zijn om de wereld te voeden”. (zie video)

Mexico

De Mexicaanse Minister is blij met het USMCA akkoord en gaf aan dat daardoor de agrarische sector complementaire mogelijkheden wordt geboden en de wetenschappelijke kennis kan worden uitgebreid. Hij wees echter ook op de noodzaak om rurale gemeenschappen en in het bijzonder kleine en middelgrote boeren ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Landbouw bestaat uit verschillende partijen qua omvang, qua gender en er kan dus geen sprake zijn van  “one size fits all”.

De nieuwe President wil armoede, geweld en corruptie bestrijden en heeft ook als wens om meer training aan boeren te geven. Hij wil een integraal financieel systeem voor het platteland opzetten om meer sociale cohesie tot stand te brengen met name in de zuidelijke staten van Mexico.

Er werd ruim de tijd genomen om vragen uit de zaal te beantwoorden. Zo antwoordde Minister Perdue op vragen over de retaliatie-maatregelen van China die veel gevolgen hebben voor de export van Amerikaanse sojabonen dat hijzelf niet erg veel voelt voor zulke maatregelen. Hij geeft deze boodschap ook aan  President Trump, maar die kan zijn eigen afwegingen hebben en maken, aldus de Minister.

Duidelijk bleek dat er veel chemie bestaat tussen de drie Ministers en in het bijzonder tussen Minister Perdue en Minister MacAulay.

Aanvullende informatie over andere onderdelen van het Agricultural Outlook Forum volgt.