Uitzicht op meer export naar Mexico

Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Mexico biedt uitzicht op meer agrarische export vanuit Nederland. Dat geldt zeker voor de uitvoer van varkens- en pluimveevlees. Ook andere sectoren profiteren. Dat zegt Jean Rummenie, landbouwraad in Mexico.

Over de hoofdlijnen van het akkoord is onlangs overeenstemming bereikt. De details moeten nog worden ingevuld.

Het handelsakkoord tussen de EU en Mexico betekent een forse uitbreiding van de bestaande afspraken over de onderlinge handel. Onder het nieuwe akkoord vallen nu ook agrarische producten en bijvoorbeeld diensten en aanbestedingen.

Asperges uit Mexico

Voor veel agrarische producten worden de importtarieven aan Mexicaanse kant afgeschaft of fors verlaagd. Dat is gunstig voor exporteurs uit de Nederlandse agrofoodsector.

Heffingen omlaag

Bij export van varkensvlees en pluimveevlees betaalden Europese exporteurs heffingen van respectievelijk 45% en 100%. Voor beide producten wordt de heffing afgeschaft. “Voor deze sectoren is sprake van een topakkoord”, zegt landbouwraad Rummenie.

Op dit moment zijn Mexicaanse inspecteurs op bezoek in Nederland voor een inspectie bij negen varkensvleesproducenten. Rummenie: “Er bestaat al een veterinaire overeenkomst tussen de Nederlandse en Mexicaanse autoriteiten over varkensvlees. Een positieve uitslag van de inspecties in Nederland, en dat ligt in de lijn der verwachtingen, biedt snel kans op export naar Mexico, maar dan nog wel onder de huidige tarieven want de definitieve ratificatie zal nog wel even op zich laten wachten. Naar verwachting wordt dat mei 2020.”

Pluimveevlees

Voor pluimveevlees hanteerde Mexico zelfs een importtarief van 100%. Die gaat naar 0%. De export van pluimveevlees vanuit Nederland kan pas op gang komen als er voor deze producten een veterinair akkoord is tussen beide landen. “Er hoeven volgens de laatste informatie van de Europese Commissie daarna geen inspecties bij Nederlandse  bedrijven te worden uitgevoerd.”

Jean Rummenie

Ook voor de zuivelsector is het handelsakkoord positief. Er gelden wel importquota. Voor mager melkpoeder loopt die op van 30.000 ton naar 50.000 ton over vijf jaar. Rummenie: “Het is aan de Europese Commissie om deze quota te verdelen over de lidstaten. Nederlandse zuivelbedrijven zijn daarvan afhankelijk. Over de precieze regels voor de export van kaas bestaat nog onduidelijkheid. Naar verwachting is het akkoord voor dit zuivelproduct ook positief.”

Tropisch fruit

Voor Mexico betekent het handelsakkoord dat het land meer mogelijkheden krijgt om tropisch fruit (dadels, vijgen, mango’s), groenten (asperges), honing en bijvoorbeeld sinaasappelsap te exporteren naar Europa. Rummenie: “Van die handelsstroom kan Nederland profiteren. Mexicaanse exporteurs zijn geneigd om vanwege de taal zaken te doen met Spanje. Op logistiek terrein is Nederland verder ontwikkeld. Ons land moet zich in Mexico nog meer profileren als the best gateway to Europe.”

Uitgangsmaterialen

Mexico is overigens voor de Nederlandse agrofoodsector al een belangrijke bestemming. Dat geldt bijvoorbeeld voor export van uitgangsmaterialen, zoals bollen, groentezaden en rundersperma. Ook worden er veel paarden naar Mexico geëxporteerd. Deze handel was al eerder geliberaliseerd.

Volgens Rummenie is het recente akkoord ook gunstig voor bierproducent Heineken. Het bedrijf heeft in Mexico inmiddels zeven eigen brouwerijen. “Heineken wil in principe meer lokaal gerstgaan produceren en afnemen, maar voorlopig is import nog nodig. Volgens het akkoord wordt het importtarief voor gerst in zeven jaar stapsgewijs afgebouwd. Dat geeft Heineken een goede waarborg.”

Dierwelzijn

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over dierwelzijn en antibioticagebruik in de veehouderij. “Dat is om concurrentievervalsing met Europese producenten te voorkomen. Als het gaat om welzijn en medicijngebruik moet Mexico nog forse stappen zetten. Dit land kent bijvoorbeeld nog de legbatterij. De wil is er, Nederlandse bedrijven kunnen hierbij ondersteuning geven.”

COV opgetogen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is opgetogen over het handelsakkoord met Mexico. Door afschaffing van de importtarieven voor de meeste varkensvleesproducten komen Europese bedrijven in een vergelijkbare positie als bedrijven uit de VS, stelt COV.

Denemarken, Frankrijk, Spanje en Duitsland hebben voor varkensvlees al toegang tot Mexico. De Mexicaanse inspecties die nu plaatvinden bij Nederlandse varkensvleesbedrijven leiden er hoogstwaarschijnlijk toe dat Nederland in dat rijtje kan worden toegevoegd.

Promotieacties met peren

Over de export van Nederlandse peren naar Mexico is vorig jaar overeenstemming bereikt tussen beide landen. Mede door inspanning van de Nederlandse ambassade vinden binnenkort promotieacties plaats in supermarkten van Wal-Mart met peren uit ons land. Volgens landbouwraad Jean Rummenie kunnen met retailbedrijven in Mexico soortgelijke afspraken worden gemaakt over promotie van Nederlands varkens- en op termijn pluimveevlees.