International Production & Processing Expo 2018

In tegenstelling tot voorgaande jaren was Agrimex Holanda (PIB pluimvee Mexico) niet vertegenwoordigd op de International Production & Processing Expo (IPPE). Veel leden stonden er zelf met een stand en de beurs viel net op een tijdstip dat er een interimfase is. Sommige leden hebben aangegeven niet meer verder te gaan, terwijl de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de gelegenheid biedt om met een jaar te verlengen.

Netwerk event

De beurs leent zich behalve voor het jaarlijkse - in samenwerking met het landbouwradennetwerk in Washington-  te houden netwerk event uitstekend om in korte tijd alle belangrijke bedrijven te spreken. Ook de vertegenwoordigers van de UNA (Mexicaanse pluimvee organisatie) en vele vertegenwoordigers van Mexicaanse bedrijven interessant voor de NL technologie en kennis lopen er rond.

Partners in International Business (PIB)

Landbouwraad Jean Rummenie voerde hiertoe gesprekken met een aantal oude leden van de PIB te weten Ottevanger, Hato, Stork Marel enDorset. Al deze leden herbevestigden hun lidmaatschap voor 2018. PTC+, de coördinator aan de Nederlandse kant, had al de bereidheid uitgesproken om hun rol voort te zetten. Tegelijkertijd zijn een aantal nieuwe bedrijven benaderd die al in een eerder stadium belangstelling hadden getoond om aan te sluiten. Het betreft hier Nutreco, Foodmate en Fancom. Dit geeft weer een goede basis voor het samenwerkingsverband waarbij voor het eerst een voedercomponent (Nutreco) ook aan boord is.

HPAI (vogelgriep)

Met Executive director Sergio Chavez (UNA) werd de ontstane impasse rond HPAI samenwerking besproken. Het was duidelijk geen gebrek aan interesse en UNA beschikt ook over een groot budget om het kenniscentrum HPAI (vogelgriep) op te zetten. Men was ook zeker geïnteresseerd om hierbij gebruik te maken van de Nederlandse expertise. Alvorens van start te gaan wilde men het project met LAN Mexico verder bespreken.

Mexicaanse missie naar ViV Europe

PTC+ heeft inmiddels op 22 februari de eerste bijeenkomst met het nieuwe concern georganiseerd om de agenda voor 2018 door te nemen. Er staat o.a. een Mexicaanse missie naar Nederland tijdens de VIV gepland waarbij verschillende leden in Nederland bezocht zullen worden. Ook zal de ambassade ronde FIGAP Mexico weer een roadshow mede op basis van suggesties van de leden organiseren.

De beurs toont ieder jaar weer aan dat het een van de belangrijkste beurzen in de wereld is waar ook veel Mexicaanse vertegenwoordigers naar toe komen. Kortom een traditie om samen met LAN Washington qua deelname in stand te houden.