Nieuwe eisen conformiteitsbeoordelingen Marokko


Marokko heeft op 1 februari 2020 nieuwe regels met betrekking tot verplichte conformiteitsbeoordelingen van verschillende producten ingevoerd. Tot 19 juni 2020 is er een transitieperiode, waarbij producten nog aan de grens gecontroleerd kunnen worden. Uitvoering van de conformiteitsbeoordelingen wordt uitbesteed aan een drietal conformiteitsbeoordelingsinstanties: Bureau Veritas, Tüv en Applus+ Fomento Contrôle. Afhankelijk van het product is controle in het exporterende land of controle bij import in Marokko vereist. Het certificaat van conformiteit kan uiteindelijk elektronisch via Portnet worden ingediend.

Zie voor meer informatie over de eisen en producten in kwestie de website van het Marokkaanse Ministerie van Industrie, Investeringen, Handel en Digitale Economie.