Nederland met Farming the future de boer op

Nederland gaat internationaal de boer op onder de vlag van een nieuwe imago-campagne: Farming the future. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de Nederlandse agribusiness staat voor samenwerking, innovatie en duurzame ontwikkeling.

Holland paviljoen tijdens de landbouwbeurs SIAM in Meknes (Marokko)

Tulpen, kaas, molens en klompen. Het zijn de Nederlandse klassiekers die nog steeds grote aantrekkingskracht hebben op buitenlandse toeristen. Ook op beurzen in het buitenland trok Nederland de afgelopen decennia met deze trekpleisters de aandacht van het beurspubliek.
Tegelijkertijd was het besef aanwezig dat Nederland meer te bieden heeft dan deze typisch Nederlandse producten. Ons land hoort wereldwijd bij de kopgroep als het gaat om het produceren van voedsel van hoge kwaliteit. Op duurzame wijze geproduceerd en vaak met innovatieve technieken. En dat mogen we meer uitdragen, was de gedachte.

Farming the future

Tijd dus om Nederland op buitenlandse beurzen op een andere manier te positioneren. Niek Schelling, landbouwraad voor Marokko, Tunesië en Algerije, vertelt dat dit voorjaar op de landbouwbeurs SIAM in Meknes (Marokko) voor het eerst de imago-campagne Farming the future is gebruikt. Op deze beurs dus geen decor van oud-hollandse huisjes, molens en klompendansen. Wel een strak en modern ogend paviljoen met aan de wanden foto’s van drones en precisielandbouw. Daarmee werd duidelijk dat innovatie en duurzame productie belangrijke ingrediënten zijn voor de Nederlandse agrosector. En om de herkenbaarheid van Nederland vast te houden werd in het paviljoen ook gebruikgemaakt van het logo met de Holland-tulp.

Drive

Farming the future staat voor samenwerking, innovatie en duurzame ontwikkeling. De land- en tuinbouw staat wereldwijd voor de uitdaging om ondanks klimaatverandering, waterschaarste en verliezen na de oogst te zorgen voor gezond en veilig voesel. De Nederlandse agrosector zoekt de oplossingen in onder meer landbouwmethoden met precisielandbouw, dataverwerking en hernieuwbare energie. Nederland, nummer twee op de wereldranglijst van grootste landbouwexporteurs, wil de kennis op deze gebieden delen en maakt dat zichtbaar met Farming the future.

Niek Schelling

Niek Schelling

Extra aantrekkingskracht

Schelling vertelt dat de nieuwe uitstraling positieve reacties opleverde. Niet alleen regionale en lokale media schonken aandacht aan het Holland-paviljoen. De landbouwraad merkte dat het ook extra aantrekkingskracht had op het beurspubliek.
Dat kwam ook door de exposanten die een plek hadden gevonden in het Holland-paviljoen. Zo toonde het Marokkaanse beurspubliek veel belangstelling voor satelietdata en efficiënt watergebruik, een hot-item in dit land. “De verhalen van deze bedrijven sluiten goed aan bij Farming the future”, zegt de landbouwraad.

Kringlooplandbouw

Met deze campagne kan volgens Schelling de visie van minister Schouten over kringlooplandbouw ook goed voor het voetlicht worden gebracht. “Farming the future geeft een extra impuls om de meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw onder de aandacht te brengen.”
De ervaringen met deze nieuwe insteek zijn volgens Schelling goed bevallen. Hij verwacht dat na de pilot in Meknes de imago-campagne wereldwijd op andere beurzen in het buitenland wordt uitgerold.

‘Interesse voor Nederlandse innovaties’

Mohamed Achgare stond voor Geerlofs Koeltechniek op de Siam-beurs in Meknes. Hij merkte dat Marokaanse afnemers veel interesse tonen in Nederlandse innovaties. “Dat is een sterk punt van Nederland”, zegt hij. “Aanbieders uit andere landen zeggen wel oplossingen te kunnen bieden, maar die zijn nog niet gerealiseerd. Bij Nederlandse producten ligt dat anders. Bedrijven uit Nederland maken gebruik van innovaties die zich al hebben bewezen. Dat geeft vertrouwen en maakt Nederlandse producten interessant.”

Goede presentatie van Nederland

Nederland doet er goed aan om zich in het buitenland te presenteren via Future the farming. Richard Pubben van Staadegaard landbouwmachines was een van de exposanten op de SIAM-beurs in Meknes waar de nieuwe imago-campagne werd gepresenteerd. “GPS, bodemonderzoek, kartering en robotisering: dat zijn technieken die toekomst hebben. Als Nederland zijn we daar goed in. Dan is het goed om dat op beurzen te tonen.”
Pubben denkt dat Nederland wel oog moet hebben voor de ontwikkelingen in een land. “In een land waar boeren bij wijze van spreken net van de ezel afstappen en geen G4-netwerk aanwezig is, schiet je met de moderne technieken je doel voorbij. Maar het is goed als Nederland en het Nederlandse agrarische bedrijfsleven blijven vertellen wat de mogelijkheden zijn. Farming the future helpt daarbij.”