10 maart 'In Trio naar Bio': webinar over de biologische handelsmissie naar Wallonië en Luxemburg van 8-11 mei 2022

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Zoekt u interessante mogelijkheden voor uw biologische bedrijf op de Waalse en Luxemburgse markt? Of wilt u meer inzicht krijgen in wie daar uw belangrijkste gesprekspartners zijn (groothandel, retail), en wat de lokale consument wil? Meld u dan aan voor het webinar 'In Trio naar Bio' op 10 maart 2022.

Biologische sector Belgie - Luxemburg

Biologische sector in Wallonië

België is onze 2e exportmarkt. 12% van de Nederlandse agrifood-export gaat naar onze zuiderburen. Van de Waalse landbouwbedrijven is 15% biologisch, veel meer dan in Nederland. De biobestedingen per hoofd van de bevolking liggen zo'n 20% hoger dan in Nederland. De Walen kiezen dus graag voor bio. De overheid volgt deze trend en voert een stimulerend beleid.

Biologische sector in Luxemburg

Luxemburg heeft een stabiele economie, een van het hoogste bruto binnenlands product (bbp) ter wereld, hoge inkomens, bovengemiddelde koopkracht, lage werkloosheid, een aantrekkelijk fiscaal klimaat en een positieve importbalans.

De import uit Nederland van groenten, verwerkte voeding en dranken, is tussen 2015 en 2019 met 35% toegenomen. De consumentenprijzen liggen in Luxemburg hoger dan het EU gemiddelde. De voedingsmiddelensector groeit enorm en ook de biobestedingen zijn hoog.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Uiteraard zijn er nog uitdagingen, denk aan productiekennis en ketenorganisatie. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Voor Wallonië kunt u denken aan:

 • Stimulerend overheidsbeleid; een grotere vraag dan in Nederland; goede infrastructuur met actieve Nederlandse groothandel;
 • BioXpo: 8-9 mei 2022 in Brussel;
 • Valeriane Beurs: 2 t/m 4 september 2022 in Namen.

Voor Luxemburg kunt u denken aan:

 • Hoog besteedbaar inkomen; bewustzijn blijft groeien; steeds meer import nodig;
 • Sterk stijgende uitgaven aan de horeca.

Marktrapporten

De Nederlandse ambassade in Brussel heeft een studie afgerond over de ontwikkelingen en kansen op het gebied van biologische landbouw in Wallonië en Luxemburg. De studie werd gecombineerd met inzichten die zijn opgedaan tijdens gesprekken met lokale stakeholders (sectororganisatie, groothandels, biosupers). De 2 marktdossiers worden na afloop van het webinar gedeeld met de deelnemers.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor Nederlandse bedrijven – zowel grote als MKB-bedrijven en start-ups – die graag zaken willen doen met België en Luxemburg op het gebied van biologische voedingsmiddelen. Daarnaast zijn de marktrapporten interessant voor kennisinstellingen en brancheorganisaties.

Wat komt aan bod?

 • U krijgt informatie over trends, kansen en (markt)ontwikkelingen op het gebied van biologische landbouw in Wallonië en Luxemburg.
 • Wij vertellen u over ons actieplan voor de komende tijd en de handelsmissie die georganiseerd wordt van 27-30 maart.
 • Na de presentaties kunt u in gesprek gaan met vertegenwoordigers van onze ambassades in Brussel en Luxemburg, medewerkers van RVO, en collega-ondernemers met ervaring in Wallonië en Luxemburg.
 • De opzet en het programma van de handelsmissie wordt toegelicht.

Programma

Tijd Onderdeel
10:00 - 10:05 uur Opening
10:05 - 10:10 uur Welkomstwoord
- Cees Bansema, Nederlands ambassadeur in Luxemburg
10:10 - 10:20 uur Wallonië en Luxemburg, de landbouwsector toegelicht
- Carla Boonstra, Landbouwraad Nederlandse ambassade in Brussel
10:20 - 10:30 uur Zakendoen in Wallonië en Luxemburg (ervaring uit de praktijk)
- Ondernemer naam & bedrijf (TBC)
10:30 - 10:50 uur Presentatie Marktdossier Wallonië en Luxemburg
- Caroline Schauvlieger, Landbouwadviseur Nederlandse ambassade in Brussel
10:50 - 11:00 uur Waarom heeft de branche interesse in Wallonië en Luxemburg?
- Michaël Wilde, directeur Bionext
11:00 - 11:15 uur What's in it for my company?
Interactieve sessie waarbij u vragen kunt stellen aan organisatoren en de uitvoerder van het onderzoek
11:15 - 11:30 uur Ondersteuning vanuit de overheid:
Instrumenten en programma's - Mihill Luli, Business Development Coach, RVO
Toelichting handelsmissie 27-30 maart 2022 - Daan Busscher, Export Partner
11:30 - 12:00 uur Q&A en afsluiting

Deelname en kosten

Meld u aan voor het webinar. De uiterste aanmelddatum is 8 maart. Deelname is gratis.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan voor inhoudelijke vragen of informatie over het missieprogramma contact op met:
Caroline Schauvlieger, Landbouwadviseur Nederlandse ambassade in Brussel
E: caroline.schauvlieger@minbuza.nl

Voor deelname aan het webinar en organisatorische vragen neemt u contact op met:
Business Development Coach RVO
E: bdc@rvo.nl

Organisatie

Het webinar wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Brussel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).