Met EPA groei landbouwexport naar Japan

De handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan biedt enorme kansen voor Nederlandse bedrijven en zeker voor de agrarische sector. De overeenkomst – Economic Partnership Agreement (EPA) – is op 1 februari van kracht geworden. Heffingen gaan omlaag en de procedures bij export naar Japan worden makkelijker.

Minister Sigrid Kaag tijdens bijeenkomst VNO/NCW

Tijdens een onlangs door VNO/NCW en RVO georganiseerde bijeenkomst over de handelsovereenkomst toonde minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich erg positief over de nieuwe handelsbetrekkingen tussen Europa en Japan. “Veel Nederlandse bedrijven zijn al actief in Japan en met de EPA worden dat er zeker meer. De overeenkomst biedt zeker ook kansen voor het MKB en startups”, aldus minister Kaag.

Toename Nederlandse investeringen

Volgens de Japanse ambassadeur in Den Haag, Hiroshi Inomata, leidt EPA tot versterking van de banden tussen Japanse en Nederlandse bedrijven. Japan zoekt volgens hem vooral samenwerking op het terrein van duurzame energie, cybersecurity, digitalisering en agrofood. Inomata verwacht een toename van Nederlandse investeringen in Japan als gevolg van de liberalisering van de handelsbetrekkingen tussen beide grootmachten.

Nederlandse paprika’s in Japanse supermarkt

Pleidooi voor samenwerking bedrijven

Ook volgens voorzitter Hans de Boer van VNO/NCW biedt EPA kansen voor Nederlandse bedrijven. Hij pleit voor samenwerking tussen ondernemingen uit Nederland en Japan, vooral op het terrein van productontwikkeling. Hij wijst Nederlandse bedrijven die actief willen worden in Japan op de EPA-helpdesk in Brussel. “Handel met Japan wordt makkelijker, maar simpel is het niet. Maak gebruik van de helpdesk.”

Importtarieven fors omlaag

De Nederlandse landbouwraad in Japan Evert Jan Krajenbrink verwacht een sterke stijging van de agrarische export naar Japan als gevolg van de EPA-afspraken. Op de ranglijst van exporterende landen staat Nederland op dit moment op de 24e plaats, ver achter de VS en China. “Hoewel de landbouwexport toeneemt, is de positie van de Nederlandse agrofoodsector in Japan tot nu toe bescheiden. Met EPA gaan de importtarieven omlaag en worden de procedures eenvoudiger. Dat biedt kansen voor bedrijven uit de agrofoodsector om hun positie te versterken.”

Kansen voor zuivel en vlees

Krajenbrink ziet vooral kansen in de sectoren zuivel, vlees en processed food. Hij wijst op onderzoek uit Brussel waaruit blijkt dat de EU-zuivelexport door EPA met 215% toeneemt, de vleesexport met 73% en processed food met 52%. Dat in de periode tot 2035.

Kaas en rundvlees

De verlaging van de importheffingen is de belangrijkste reden voor de toename van de export. Zo gaat de heffing voor export van harde kazen (Edam, Gouda) in 15 jaar omlaag naar 0 procent. Wat betreft rundvlees gaat het om een verlaging in 15 jaar naar 9% (nu 38,5%). Het tarief voor bevroren pluimveevlees daalt komende 6 tot 8 jaar in stappen naar 0% (nu circa 10%).

EPA helpdesk

Nederlandse zuivel- en aardappelbedrijven zien kansen in Hokkaido