Verlenging Italiaanse verplichte herkomstetikettering voor diverse producten

De Italiaanse Ministers van Landbouw en Economische Ontwikkeling hebben bekendgemaakt dat de nationale verplichting tot vermelding van oorsprong van pasta, rijst en producten op basis van tomaten wordt verlengd tot 31 december 2021.

Het decreet, dat ondertekend is op 31 maart jl., is een verlenging vanaf 1 april 2020 van de al van kracht zijnde nationale regelgeving. Dit is ook de ingangsdatum voor de toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/775, betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consument wat betreft de voorschriften voor de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een levensmiddel.

Pomodoro

Transparant

Italië wil stappen vooruit maken met de transparantie en informatie aan de consument en vindt dat verplichte herkomstetikettering nodig is voor alle voedselproducten in Europa. Minister van Landbouw, Teresa Bellanova, noemt de verlenging een stukje zekerheid dat gegeven wordt aan drie sleutelsectoren van de Italiaanse agrofoodsector. Italië vraagt Europa om moedige keuzes te maken in het kader van de Green Deal en de ‘Farm to Fork’ strategie door het introduceren van verplichte herkomstetikettering voor alle voedselproducten in de EU. Daarnaast vraagt zij de CIE om tegemoet te komen aan verzoeken van de bedrijven, die in deze moeilijke periode ook al de gevolgen van COVID-19 moeten ondergaan, om de ingangsdatum voor de toepassing van Uitvoeringverordening (EU) 2018/775 met een jaar op te schorten. Een Verordening waar Italië niet blij mee is gezien de gedeeltelijke vrijblijvendheid. Bedrijven kunnen zich er ook moeilijk naar schikken nu veel Europese producenten van verpakkingsmaterialen tijdelijk hun deuren hebben moeten sluiten.

Alle Italiaanse landbouworganisaties staan achter dit besluit van de overheid.

De verplichte informatie op de Italiaanse etiketten betreft:

Pasta

Tarwe/Pasta

Met het decreet wordt bepaald dat op het etiket van in Italië geproduceerde pakken droge pasta verplicht de volgende informatie moet worden blijven weergegeven:

a) Naam van het land waar het graan verbouwd is.

b) Naam van het land waar de graan gemalen is.
Als deze fases plaatsvinden op het grondgebied van meerdere landen, mogen al naar gelang de herkomst, de volgende opschriften worden gebruikt: “EU-landen”, “NIET EU-landen”, “EU- en NIET-EU-landen”.

c) als de durum tarwe voor minstens 50% in een enkel land is verbouwd, zoals bijvoorbeeld in Italië, dan mag het volgende opschrift worden gebruikt: "Italië en andere EU- en/of niet-EU-landen.”

Rijst

Met het decreet wordt bepaald dat op het etiket van de rijst de volgende informatie moet blijven worden weergegeven:

a) Land waar de rijst verbouwd wordt;

b) Land waar de rijst bewerkt wordt;

c) Land waar de rijst verpakt wordt.

Als alle drie de fases plaatsvinden in één en hetzelfde land, dan is het mogelijk om de volgende tekst te gebruiken: “Herkomst van de rijst: Italië”

Ook voor rijst geldt dat als de verschillende fases in verschillende landen plaatsvinden, al naar gelang de herkomst de volgende vermeldingen gebruikt mogen worden: “EU-landen”, “NIET EU-landen”, “EU- en NIET-EU-landen”.

Tomaten

Met het decreet wordt bepaald dat op het etiket van in Italië geproduceerde producten op basis van tomaten (conserven, sauzen) de volgende vermeldingen moeten worden blijven weergegeven:

a) Naam van het land waar de tomaat is geteeld;

b) Naam van het land waar de tomaat verwerkt is;

Als deze fases plaatsvinden op het grondgebied van meerdere landen, mogen al naar gelang de herkomst, de volgende opschriften worden gebruikt: “EU-landen”, “NIET EU-landen”, “EU- en NIET-EU-landen”.

Als alle handelingen plaatsvinden in Italië, dan kan het volgende opschrift gebruikt worden: "Herkomst van de tomaten: Italië".

Herkomst goed zichtbaar op het etiket

De indicaties t.a.v. de herkomst moeten op een duidelijke plaats op het etiket worden geplaatst, in één oogopslag zichtbaar en daarmee makkelijk herkenbaar zijn, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar.