Nederland prominent aanwezig bij Innovation Summit ‘Seeds&Chips’ 2019

Voor het tweede jaar op rij was Nederland prominent aanwezig bij het Global Food Innovation Summit ‘Seeds&Chips’ 2019, van 6 tot 9 mei bij de Fiera di Milano Rho.

Dit forum staat in het teken van de promotie van oplossingen en de nieuwste technologische ontwikkelingen wereldwijd op voedselgebied. Innovaties langs de hele voedselketen die kunnen bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering, droogte, verzilting, groeiende wereldbevolking en schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen worden tijdens dit jaarlijkse Summit gepresenteerd. Uitgangspunt bij de thema’s die aan bod komen zijn de Sustainable Development Goals.

Een uitstekend platform om Nederland als innovatieve koploper internationaal voor het voetlicht te brengen, enerzijds met een eigen conferentie waarin het thema kringlooplandbouw centraal stond en daarnaast met een collectieve deelname van innovatieve en duurzame start ups in een Holland-paviljoen, georganiseerd en ondersteund door het Nederlandse postennet in Italië, in samenwerking met I4Nature.

Sowing the Seeds for Circular Agriculture

Sowing the Seeds for Circular Agriculture

De inhoudelijk hoogkwalitatieve conferentie ‘Sowing the seeds for Circular Agriculture’ die uitstekend paste in de dynamiek en opzet van Seed&Chips, werd ingeleid met het introductiefilmpje waarin Minister van LNV Carola Schouten de noodzaak tot een omslag naar kringlooplandbouw als landbouw van de toekomst uiteenzet.

Koploper in kringlooplandbouw

Na een welkomstwoord van de Nederlandse Ambassadeur in Italië Joost Flamand en werd door Plv. DG Agro Aldrik Gierveld van het Ministerie van LNV de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw’ gepresenteerd. Martin Scholten, kringlooplandbouwexpert van Wageningen University and Research, ging vervolgens dieper op het thema in.

De sprekers op het programma kwamen uit verschillende invalshoeken (overheid, onderzoek en bedrijfsleven, waarmee de Nederlandse triple helix was vertegenwoordigd) en er was aandacht voor cross overs met andere sectoren zoals mode (fashion van new materials van reststromen uit de agro-industrie) en de creatieve en culturele sector (belang van ‘multi disciplinary storytelling’ voor het dichter bij elkaar brengen van boer en consument; ‘biobased creations and design’).

Samenwerkingsprojecten

Tevens werden samenwerkingsprojecten met Italië belicht, zoals een aantal projecten waarin zowel de Provincie Brabant als de Regio Emilia Romagna zijn betrokken. De vier sprekersblokken werden afgewisseld met discussie en reflectiemomenten met een panel en er werden treffende filmpjes getoond van best practices uit verschillende sectoren.

Transition towards Circular Agriculture in the Netherlands

Transition towards Circular Agriculture in the Netherlands

Aan het woord kwamen achtereenvolgens: Aldrik Gierveld, Plv. DG Agro Ministerie van LNV; Martin Scholten, WUR, Kringlooplandbouw expert en Directeur Animal Science Group; Marlolein Albers, Just Diggit, Ecosystem and Landscape Restoration; Geert Wilms, Landbouw Innovatie Brabant; Jeen Nijboer, Rabobank; Charles Miller, Solynta; Liane Lankreijer, ‘Nuts about Acorns’; Lucas de Man, Stichting Nieuwe Helden; Kees de Roest, CRPA Reggio Emilia. De conferentie werd voortreffelijk gemodereerd door H.K.H. Prinses Viktória de Bourbon de Parme, Patron van Save the Children en reeds bekend met de vorige editie van het Summit waar zij een conferentie over ‘small farmers’ organiseerde en modereerde.

Quotes van sprekers

Een aantal interessante quotes van onze sprekers:

‘Food security starts with resource security and efficiency!’

‘We need to raise awareness that we need nature and that we can learn from nature! Cows for instance are perfect examples of circularity!’

‘Landscape restoration needs to be put on the political agenda. Recently the United Nations has declared 2012-2030 as decade of Ecosystem Restoration’.

‘A farmer needs partners in logistics. The Netherlands has the potential for circular agriculture thanks to its well developed logistics.’

 ‘It’s all about connections. Let’s work together towards a circular agrifuture; there is a world to win!’

Holland Stand

Naast de conferentie was er een substantiële collectieve deelname in de vorm van een Holland-stand, waarmee zichtbaarheid is gegeven aan Nederlandse innovatieve en duurzame bedrijven (start ups) in aansluiting op de verschillende thema’s van het Summit: globale uitdagingen waaraan hedendaagse landbouw en voedselproductie het hoofd moeten bieden en waarvoor innovatieve oplossingen worden gezocht en gevonden. De 10 start ups die deelnamen aan de Holland stand waren: I4Nature, Own Greens, Gro Together, Wasteless, Solynta, FoodStars, BioscienZ, Verdi Food / Verdify, Green Banana Pasta en VeggiHap.

Een aantal mooie quotes van onze Nederlandse standhouders:

“This is the place where multinationals and startups come together. It’s not about the quantity of the visitors, but about the quality. That has been very high here.”

“Within food innovation, I think that The Netherlands is definitely in the lead.”

“This has led to a lot of exposure in Italy. Generally, it’s a very inspiring fair and it’s nice to see so many young people spreading enthusiasm.”  

Editie Seeds&Chips 2019 vond tegelijkertijd met en op dezelfde locatie plaats als de tweejaarlijkse internationale levensmiddelenbeurs Tuttofood.

Volgende edities

De volgende etappes van Seeds&Chips zullen plaatsvinden in: Melbourne: 3-5 september 2019; Milaan: 18-20 mei 2020; Rwanda: 2020, exacte datum n.t.b.