Seeds & Chips 2019 in Milaan met Nederlandse deelname

Na een succesvolle Nederlandse collectieve deelname aan Seeds&Chips 2018 met de aanwezigheid en bijdrage van Minister Carola Schouten, hebben de Nederlandse Ambassade te Rome en het Consulaat Generaal te Milaan besloten om ook dit jaar een Nederlandse inzending op Seeds & Chips te ondersteunen. Seeds & Chips is een wereldwijd gerenommeerd evenement op het gebied van voedselinnovatie dat in 2019 zal plaats vinden van 6 t/m 9 mei in Milaan, Italië.

Minister Carola Schouten en John Bijl van Own Greens

Het forum staat in het teken van de promotie van oplossingen en de nieuwste technologische ontwikkelingen wereldwijd op voedselgebied. Innovaties langs de hele voedselketen (from farm to fork) worden voor het voetlicht gebracht als oplossingen voor wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering, droogte, verzilting, groeiende wereldbevolking en schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen.

Seeds&Chips is een uitstekend platform om het grote innovatievermogen van Nederland internationaal voor het voetlicht te brengen. Gedurende vier dagen is het summit een internationale ontmoetingsplaats voor influentials, high officials, start-ups, investeerders, incubators maar ook grote multinationals en bedrijven met innovatieve ideeën die aandacht hebben voor duurzaamheid. Voor meer informatie over het evenement: https://www.seedsandchips.com/

Conferentie over kringlooplandbouw

Tijdens Seeds&Chips 2019 zal Nederland ook een conferentie organiseren op het thema Kringlooplandbouw, waarbij een aantal Nederlandse en Italiaanse best practices zullen worden toegelicht en waarbij ook dwarsverbanden met andere sectoren aan bod zullen komen (water, new materials, creatieve industrie). Bedrijven die actief zijn op dit gebied zijn uiteraard ook van harte welkom als deelnemer aan de collectieve stand.

Uitreiking van de awards tijdens het forum

Collectieve stand

De Nederlandse collectieve stand die door de posten in Italië financieel zal worden ondersteund biedt ruimte voor 12 bedrijven. Dit betekent dat ieder deelnemend bedrijf slechts een eigen bijdrage van 500 euro + 95 euro (excl. BTW) voor de huur en verzekering van de stand betaalt. De kosten voor reis, verblijf en eventuele aanvullende diensten blijven uiteraard wel voor eigen rekening.

Informatie

Mocht u interesse hebben om deel te nemen of wilt u meer informatie over dit initiatief, dan kunt u uw belangstelling tonen via een e-mail aan:

mil-ea@minbuza.nl vóór 23 januari 2019