Terugblik op Global Food Innovation Summit ‘Seeds&Chips’ in Italië

Van 7 t/m 10 mei vond in Italië het Global Food Innovation Summit ‘Seeds&Chips’ plaats waar Nederland vertegenwoordigd was met zeven bedrijven en start-ups in een Holland-paviljoen en een aantal andere Nederlandse bedrijven die een eigen stand op de beurs hadden. Daarnaast waren er drie Nederlandse genomineerden voor de WaterFirst Award met innovaties op het gebied van duurzaam en bewust gebruik van water.

Tijdens dit internationale forum zijn innovaties langs de gehele voedselketen –from farm to fork voor het voetlicht gebracht die mogelijk kunnen bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering, droogte, verzilting, voldoende voedsel voor een groeiende wereldbevolking en schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen en die de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem kunnen versnellen.

Naast het expositiegedeelte was het programma rijkelijk gevuld met sprekers, B2B matchmaking en ontmoetingen tussen start ups, jonge mensen met nieuwe en waardevolle ideeën (zogenoemde Teenovators), investeerders, overheidsvertegenwoordigers, NGO’s en andere partijen actief op het gebied van innovaties in de agro- en foodsector in de meest brede zin.

De aanwezigheid van voormalig USA-staatssecretaris John Kerry als key note speaker droeg zeker bij aan de internationale uitstraling en bereik van het evenement.

Minister van Landbouw Carola Schouten was spreker tijdens de sessie ‘Farmers of the Future: Accelerating innovation to feed the World’, initiatief van Prinses Viktória de Bourbon de Parme, en heeft daarnaast een uitgebreid bezoek gebracht aan het Nederlandse paviljoen en de overige aanwezige Nederlandse bedrijven.

De Nederlandse deelnemers aan de beurs, waarvan een aantal ook een pitch hebben gehouden tijdens de verschillende themasessies:

The New Farm, Food Valley, Food Stars / World Startup Factory, I4Nature, Water Alliance, Koppert Cress, Seamore Food, Own Greens, Hydraloop en Desolenator.

Daarnaast was ook de HAS University of Applied Sciences vertegenwoordigd met een presentatie bij de sessie ‘The next generation and the food system’ over hun best practice de HAS Food Experience.

Zowel de bedrijven als de sprekers waren zeer positief over het internationale karakter van het event als over de opgedane inspiratie en nieuwe contacten.

Save the date

Save the date voor de volgende editie: 6 t/m 9 mei 2019, Milaan, tegelijkertijd met de voedingsmiddelenbeurs ‘Tuttofood’. De focus op het thema Water zal ook volgend jaar weer een prominente plaats innemen.