Last call voor collectieve deelname aan innovatie-summit Seeds&Chips Milaan

Laatste kans tot 14 maart a.s. einde van de dag voor bevestiging van deelname aan het Global Food Innovation Summit Seeds & Chips dat van 7 t/m 10 mei zal plaats hebben in Milaan. Bevestiging via email: ROM-LNV@minbuza.nl

©Seeds and chips

Seeds & Chips biedt een uitstekend internationaal platform voor bedrijven en in het bijzonder start ups die actief zijn op het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen voor globale uitdagingen en vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, milieu, gezonde voeding, natuurlijke hulpbronnen, eiwitvervangers en voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking.

Collectieve deelname

Het Nederlandse postennet in Italië organiseert een collectieve deelname voor Nederlandse innovatieve bedrijven, start ups, organisaties en kennisinstellingen.

Deze collectieve inzending biedt de volgende voordelen:

  • Gereduceerd tarief deelnamekosten van € 350,- plus € 95,- verzekeringskosten per bedrijf

Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de deelnemers.

  • Voor deelnemende bedrijven kan in overleg met Seeds&Chips gekeken worden naar een mogelijke rol in het sprekersprogramma
  • Seeds&Chips zal zorgen voor zichtbaarheid voor de deelnemende bedrijven via hun communicatiekanalen voor, tijdens en na het event.
  • Extra benefits voor deelnemende bedrijven v.w.b. ticketing
  • En marge van Seeds&Chips zal een netwerkbijeenkomst worden georganiseerd op de residentie van onze Consul Generaal in Milaan, waarvoor u de gelegenheid zult krijgen een aantal contacten uit te nodigen en waarbij relevante contacten uit ons Italiaanse netwerk zullen worden uitgenodigd.

Deelname en inschrijving

Tot 14 maart a.s. einde van de dag kunt u uw definitieve deelname kenbaar maken bij: ROM-LNV@minbuza.nl

Uw gegevens geven wij vervolgens door aan de organisatie van Seeds&Chips die u een link zal toesturen voor de inschrijving.

Wij sturen u na aanmelding een voorbeeld van de afzonderlijke stands die een uniforme uitstraling zullen hebben, wat betekent dat u verder geen extra kosten en tijd hoeft te steken in de opzet een aankleding van uw stand.

De booths zullen gerealiseerd worden met gerecyclede en her te gebruiken materialen, geheel passend in de filosofie van Seeds&Chips op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.

See you at Seeds&Chips in Milaan!