Kansen voor toelevering aan de kastuinbouw in Italië

Bent u toeleverancier voor de Nederlandse kastuinbouw? Dan zijn voor u de kansen op de Italiaanse markt in kaart gebracht!

kastuinbouw

Met een omzet van 3 miljard euro per jaar en 37.000 hectare aan kassen biedt deze sector wel degelijk mogelijkheden voor de Nederlandse toeleveranciers, die in Italië bekend staan als innovatief en kwalitatief sterk en daarmee een hoog aanzien hebben.

Informatie over de Regio’s waar de meeste beschermde teelt plaatsvindt, zowel in de sierteelt als in de groente- en fruitteelt, het type constructies en systemen als wel de mate van investeringen en de sterke en zwakke punten voor de toeleverende industrie kunt u vinden in het factsheet ‘Kastuinbouw in Italië’ (zie onderstaande link).

Mocht u geïnteresseerd zijn in het uitgebreide rapport dan kunt u dat opvragen door een e-mail te sturen aan: ROM-LNV@minbuza.nl o.v.v. ‘Rapport Kastuinbouw Italië’.

April 2017