Succesvolle training Javaanse melkveehouders

De resultaten op melkveebedrijven in Indonesië die door melkveehouders van FrieslandCampina zijn getraind, zijn met circa 20% gestegen. Het Dairy Development Programma van deze coöperatie maakt gebruik van de kennis en ervaring van haar eigen leveranciers. Via het Farmer2Farmer programma worden lokale melkveehouders in Azië en Afrika voorgelicht. Melkveehouder Evert Jan Wijers is een van de trainers. Hij was onlangs op Java.

Hoofddoelen van het ontwikkelingsprogramma van FrieslandCampina zijn productieverhoging en kwaliteitsverbetering op melkveebedrijven in een aantal Aziatische en Afrikaanse landen waar de coöperatie actief is. Het gaat om landen als Vietnam, Thailand, Maleisië, Indonesië en Nigeria.

Training aan groepen boeren

Een vijftiental Nederlandse melkveehouders geeft trainingen aan groepen melkveehouders in die landen. De bedoeling is dat de cursisten na afloop hun kennis doorgeven aan collega’s in hun directe omgeving. Op die manier wordt kennis op het gebied van veevoeding, melktechniek en bijvoorbeeld stalinrichting snel verspreid.

Een van de Nederlandse boeren die als trainer actief is in Indonesië is Evert Jan Wijers uit Voorst (Gld.). Hij heeft samen met zijn twee zoons een melkveebedrijf met 170 koeien. Wijers is actief voor het Dairy Development Programma omdat hij zijn kennis graag ter beschikking stelt aan collega’s ver weg om zo hun bedrijf te ontwikkelen. “Bovendien vind ik het interessant om met andere culturen in aanraking te komen. Daar leer ik veel van.”

Basistraining

Hij heeft onlangs met twee Nederlandse collega’s voor circa zestig melkveehouders op Java een intensieve training van twee weken verzorgd. In 2016 had deze groep al een basistraining gekregen. De training dit jaar was vooral gericht op de kennisvragen van de betreffende Indonesische boeren.

Door boeren gegeven landbouwvoorlichting is effectief, is de ervaring van Wijers. “In Indonesië zijn natuurlijk ook landbouwvoorlichters. FrieslandCampina zelf en de lokale coöperaties daar hebben buitendienstmedewerkers in dienst. Deze zijn over het algemeen theoretische geschoold. Ik ben zelf boer, door mijn jarenlange praktijkervaring op de boerderij worden mijn adviezen eerder overgenomen.”

Lage melkproductie

De melkveehouderij op Java is erg kleinschalig. Boeren hebben vijf tot tien koeien die meestal met de hand worden gemolken. De melkproductie ligt op acht tot twintig liter per koe per dag. De koeien worden gevoerd met bermgras, kleine hoeveelheden eigen olifantengras en restproducten uit de voedselindustrie en – in verhouding tot Nederlandse koeien – erg veel krachtvoer. De meeste bedrijven hebben geen grond om huis, de koeien staan daarom altijd binnen.

De trainingen van FrieslandCampina zijn vooral gericht op kalveropfok, veevoeding, hygiëne, melktechniek, huisvesting en dierenwelzijn. Wijers gaf in 2016 al een training aan de groep die hij recent weer begeleidde. “Uit onderzoek is gebleken dat de eerste training al belangrijke resultaten heeft opgeleverd. De melkproductie per koe is flink gestegen. En de melkkwaliteit, uitgedrukt in cel- en kiemgetal per milliliter, is verbeterd.”

Melktechniek onder de maat

De tweede training (maart 2017) was vooral gericht op mastitispreventie en veevoeding. Wijers: “De meeste boeren melken met de hand. Dat gebeurt vaak niet op de goede manier, met beschadiging van de spenen en vervolgens mastitis tot gevolg. De techniek van het handmelken is zeker nog te verbeteren. Als dat goed gebeurt, gaat de melkkwaliteit met sprongen omhoog.”

Eisen Indonesische overheid

Het ontwikkelingsprogramma van FrieslandCampina draagt bij aan de doelstelling van de Indonesische overheid om de lokale melkproductie te verhogen. Aan de wens van de overheid wil de coöperatie graag tegemoetkomen, maar dan is het wel belangrijk dat de kwaliteit van de lokale melk fors verbetert. De trainingsprogramma’s zijn daar dan ook op gericht.

Zuivelafzet blijft

Wijers hoort af en toe kritiek van collega-melkveehouders op het ontwikkelingsprogramma van hun zuivelcoöperatie. Op deze manier zou de coöperatie zijn eigen concurrenten op de wereldzuivelmarkt opleiden. Volgens Wijers is daar geen sprake van. “Juist door deze trainingen houden wij onze afzetmarkt open. Die afzet zal alleen maar toenemen. De vraag naar zuivel in landen als Indonesië, Maleisië en Vietnam stijgt veel sneller dan de lokale melkproductie.”

Korte film over het Farmer2Farmerprogramma

Ondersteuning

Met het Dairy Development Programme (DDP) ondersteunt FrieslandCampina melkveehouders in Indonesië, Thailand, Vietnam, Maleisië, China, Rusland, Roemenië en Nigeria. Melkveehouder Evert Jan Wijers is actief in een onderdeel van DDP, het Farmer2Farmer-programma.

Via DDP worden ook ruim twintig zuivelcoöperaties in Azië en Afrika ondersteund, bijvoorbeeld op het gebied van melkverwerking en marketing. FrieslandCampina organiseert daarnaast studiereizen naar Nederland voor zuivelexperts uit genoemde landen.