Terugblik Digitale Innovatiemissie India: Klimaatslimme Landbouw

Hoe kun je Nederlandse bedrijven en onderzoekers ten tijde van een pandemie ondersteunen in hun ambities voor internationale samenwerking? De Nederlandse Ambassade in New Delhi en RVO vonden hierop een oplossing: een digitale innovatiemissie compleet met webinars, digitale veldbezoeken, digitale matchmaking, een digitaal paviljoen bij een evenement en zelfs een digitale netwerkreceptie met ‘mystery guest’.

CSA digital mission- kickoff

Indiase - Nederlandse samenwerking

Bevolkingsgroei en veranderende diëten leiden tot een toenemende vraag naar voedsel. Tegelijk is de verwachting dat klimaatverandering en bodemuitputting zullen leiden tot afnames van gewasopbrengsten van 10 tot zelfs 50 procent in de jaren ‘30. Van droogte tot dalend grondwater, overstromingen, verzilting: boeren wereldwijd – en zeker ook in India – hebben te maken met een enorme uitdaging. Gelukkig zijn er steeds meer innovaties die uitkomst kunnen bieden. Van droogte- en ziekteresistente gewassen, tot aardobservatie, digitale adviessystemen en beschermde teelt. Nederland en India kunnen op dit vlak samen stappen zetten, mede dankzij de samenwerking op gebied van wetenschap, technologie en innovatie die de afgelopen 10 jaar is opgezet. India is ’s werelds derde landbouwproducent en heeft de ambitie om boereninkomens en landbouwexport te verdubbelen. Het land heeft zich ontwikkeld tot hotspot voor low-cost innovatie en IT talent. Combineer dit met de Nederlandse innovatie- en onderzoekscapaciteit, sterke agrosector en ambitie om tot klimaatslimme, circulaire voedselsystemen te komen, en er ontstaan mooie dingen.

Opzet missie en uitkomsten

Voorafgaand aan de missie waren reeds 5 webinars en digitale ronde tafels georganiseerd waarin missiedeelnemers zich introduceerden, op de hoogte werden gebracht van de laatste stand van zaken in India en (meer dan 600) potentiele partners ontmoetten. Hierdoor kwamen ze goed beslagen ten ijs tijdens de missie.

Op maandagmorgen opende Ambassadeur Marten van den Berg de missieweek tijdens een webinar, waar de in totaal 21 missiedeelnemers kort werden geïntroduceerd door Topsector Agri & Food. Daarnaast werden de uitdagingen van Indiase landbouw m.b.t. klimaatverandering belicht door Mark Kahn (Omnivore VC).

Boodschap: innovatie biedt mogelijkheden om met de klimaatuitdagingen om te gaan. Aansluitend zijn een aantal pilots betreft water en land- & tuinbouw gepresenteerd waarbij een oproep is gedaan aan NL en Indiase partijen om hierbij aan te sluiten.

Bedrijfsbezoeken

Er zijn een viertal digitale bezoeken georganiseerd, om zo een beeld te krijgen van onderzoek en activiteiten van ICRISAT, ICAR Indian Institute of Soil & Water Conservation, Bill & Melinda Gates Foundation en Future Farms. In het bijzonder het bezoek aan Future Farms was inspirerend, mede door de livestream met tour van hun faciliteiten en technologie in een Indiase polyhouse. Uit al deze bezoeken zijn bij de missiedeelnemers verschillende ideeën ontstaan om opvolging aan te geven, o.a. via de Globalstars- en Topsector-instrumenten.

Onderzoeksvoorstellen

Tijdens de missieweek werd duidelijk dat er 15 onderzoeksvoorstellen ingediend zijn voor de oproep die NWO en het Indiase Department for Biotechnology (DBT) in dit kader hebben georganiseerd. De webinars en ronde tafels die georganiseerd zijn in de aanloop naar de missie hebben missiedeelnemers geholpen bij het ontwikkelen van consortia en voorstellen voor de call. Missiedeelnemers zijn betrokken bij verschillende ingediende projecten en verkennen daarnaast actief partnerschappen voor de GlobalStars call die momenteel openstaat met India met een focus op Key Enabling Technologies for Water Agriculture & Health.

Agtech Conferentie

De laatste 2 dagen van de missie woonde de delegatie de digitale agtech conferentie van CII (Indiase Kamer van Koophandel) bij, waarbij Nederland partnerland was. Guido Landheer sprak namens LNV in de openingssessie, evenals de Indiase Ambassadeur in Nederland. In de verschillende themasessies waren er diverse Nederlandse sprekers, o.a. vertegenwoordigers van Koppert, Solynta en missiedeelnemers Certhon, aQysta en SmartFarmingTech. Tevens zijn er gedurende de week door CII matchmaking gesprekken ingepland.

Vrijwel de gehele week is gebruik gemaakt van het Remo-platform, een virtuele zaal waarbij je kunt kiezen met wie je aan een digitale tafel wilt zitten, waardoor er veel interactie mogelijk was tussen Nederlandse en Indiase deelnemers, maar ook tussen Nederlandse missiedeelnemers onderling. Dit werd als positief ervaren door deelnemers van beide kanten. Voordeel van een digitale missie was dat men in contact kon komen met mensen uit heel India: van de bergen in Kashmir tot het zuiden van het tropische Kerala.

Follow-up

De missiedeelnemers gaven aan relevante nieuwe informatie en inzichten te hebben opgedaan tijdens de missie, evenals nieuwe contacten die opgevolgd zullen worden in de komende periode. Een groot deel van de deelnemers zou in 2021 graag aan een fysieke (vervolg)missie deelnemen. RVO en de Ambassade zullen met het oog op COVID-19 de mogelijkheden hiertoe in de gaten houden.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande, stuur dan een mail naar NDE-LNV@minbuza.nl