Kennis en Technologie Innovatiemissie India - Climate Smart Agriculture

Bent u actief op het snijvlak tussen land- en tuinbouw, water & sleuteltechnologieën? Heeft u interesse om samen met Indiase partners aan innovatie (R&D) te werken? Ga dan mee met de kennis en technologie innovatiemissie van 6 tot 10 april 2020.

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking op onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven.

Doelen

Specifieke doelen van deze missie zijn:

  • Inzicht krijgen in de ontwikkelingen en uitdagingen rondom klimaatslimme landbouw – zowel open als bedekte teelt – in India. Met hierbij een focus op duurzaam bodem- en waterbeheer en de rol die sleuteltechnologieën zoals ICT en veredeling daarbij kunnen spelen.
  • Verkennen van trends en kansen voor samenwerking op onderzoek en ontwikkeling tussen kennisinstellingen en bedrijven om (gezamenlijk) nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen en Nederlandse technologie aan te passen aan de Indiase context.
  • Koppelen van Nederlandse innovatieve kennis en technologie aan Indiase counterparts.

Beschikbare financiële instrumenten

Gezien de strategische focus op samenwerking met India zijn er voor zowel onderzoekers als bedrijven mogelijkheden om projectvoorstellen in te dienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (voor onderzoekers) en het Globalstars programma. NWO zal de komende jaren meerdere calls op India openen binnen het agrifood domein. De Globalstars call opent begin 2020 en staat open voor Agrifood, Water en Life Science projecten. Daarnaast zijn er binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en NWO verschillende andere instrumenten beschikbaar.

Voor wie?

Bent u ondernemer, technologieprovider of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En bent u actief op een van onderstaande thema’s met focus op de primaire sector? Dan is deze missie mogelijk interessant voor u.

  • Sensorontwikkeling rond bodem- en waterbeheer
  • Technologische oplossingen voor weerbare productiesystemen op bodem of substraat
  • ICT-oplossingen: Data collectie / Data Analyse / Digital farming
  • Smart Irrigation
  • Veredeling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.
Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om een MVO-zelfscan in te vullen. Deze ontvangt u na aanmelding voor de missie.

Conceptprogramma

Het programma is nog in ontwikkeling. Raadpleeg het conceptprogramma.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor de matchmaking.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór 31 januari 2020 aan via het online registratieformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en het doel van de missie past.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 3 februari 2020 van 15:00 – 18:00 uur organiseert RVO.nl een voorbereidende bijeenkomst in Den Haag. Hier kunnen de deelnemers input geven en suggesties doen voor de verdere invulling en focus van de missie en het programma in India. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met 30 januari 2020.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Bert van der Heide (voor inhoudelijke vragen)
Advisor International Innovation Agri-Food
E-mail: bert.vanderheide@rvo.nl

Chantal Mas (voor organisatorische vragen)
E-mail: chantal.mas@rvo.nl

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl.