Kansen voor tuinbouw in Zuid-India

Zuid-India wordt ook wel de motor van de Indiase economie genoemd, met name op gebied van IT, landbouw en maakindustrie. De regio heeft een relatief 1) hoog gemiddeld inkomen, 2) goede infrastructuur en 3) goed opgeleide bevolking. Het is dan ook geen verrassing dat er toenemende interesse is van het Nederlandse land- en tuinbouwbedrijfsleven en de kennisinstellingen om hier zaken te doen.

Reden genoeg voor het Nederlandse consulaat in Bangalore en het Nederlandse landbouwteam India om te laten onderzoeken waar op gebied van tuinbouw-kansen liggen in de deelstaten Karnataka, Tamil Nadu en Kerala.

Ontwikkelingen met perspectief voor samenwerking

Er zijn met name drie ontwikkelingen die mogelijkheden bieden voor samenwerking tussen Nederland en Zuid-India:

  1. Er is steeds meer ruimte voor private markten, de vraag naar veilige producten neemt toe en met de juiste interventies kunnen enkele regio’s exporthubs worden. Dit biedt kansen voor afname van Nederlandse technologie en duurzame producten. Verkend kan worden welke standaarden of certificering voor veilige producten bestaan of nog ontwikkeld kunnen worden.
  2. De georganiseerde (online) retail groeit, met name in stedelijke gebieden. Er is behoefte aan oplossingen en advies op gebied van productie-optimalisatie, logistiek, koelketen en post-harvest protocollen. Hierbij kunnen bijv. IT-bedrijven in Bangalore goede partners zijn.
  3. De groei van een deel van de tuinbouwsector stagneert vanwege beperkte bedrijfsomvang, wateruitdagingen en beperkte productiekennis. Er is behoefte aan training, betaalbaar uitgangsmateriaal en technologie.

Via onderstaande link kunt u de executive summary downloaden. Geïnteresseerden kunnen op verzoek de volledige studie ontvangen door een email te sturen aan het landbouwteam via nde-lnv@minbuza.nl

Het Nederlandse consulaat en landbouwteam zullen de kansen die de studie heeft geïdentificeerd, de komende tijd verder uitwerken.