Interim Budget 2019 – 2020 Indiase regering: onderdeel landbouw

Algemeen: 120 miljoen akkerboeren met landeigendom (dus geen pachters) krijgen rechtstreeks IDR 6.000 per jaar, met de eerste IDR 2.000 in maart en de tweede IDR 2.000 in mei. Life stock en fisheries boeren krijgen rente-subsidies op hun bankleningen. Data driven agriculture wordt gestimuleerd met een overheidsinitiatief om 100.000 digital villages te creëren terwijl ook de versnelde introductie van mechanisering in de landbouw wordt gestimuleerd.

Voedselzekerheid
Irrigatie van mais

Het interim-budget beoogt:

  • Van Boer naar Ondernemer: Akkerboeren aan te zetten tot investeren
  • Kwetsbare boeren: een vangnet voor marginale boeren te creëren
  • Geen kwijtschelding van schulden omdat dit éénmalig US$ 40 miljard zou kosten, moral hazard zou betekenen die door andere (urbane, midden-klasse) debiteuren slecht zou worden begrepen, en de balans van de staatsbanken (70% van het banksysteem) zou verzwakken
  • Consumptie te stimuleren

Relevantie voor de Nederlandse Agro & Food Sector

Het Interim Budget biedt op de kortere termijn kansen voor de Nederlandse zuivel sector, voor aanbieders van digitale diensten.

Op de langere termijn biedt het Interim Budget door het vergroten van de effectieve consumptieve vraag kansen voor de verkoop van fast moving consumer goods (FMCGs); voor de voedselverwerkende industrie, voor de zaadteelt en voor de tuinbouwsector.

Ook het Nederlandse land- en tuinbouwberoepsonderwijs is goed gepositioneerd om in samenwerking met Indiase instituten het vak van boer in India te promoten.

Toelichting

Een Indiase akkerboer met max 2 hectare verdient per maand IDR 7.000,- tot IDR 10.000. De rechtstreekse betaling van 3 X IDR 2.000,- in 2019 komt dus neer op iets minder dan een 13e maand, uit te betalen op momenten die rekening houden met uitgaven voor de zomer- en winter oogst, en met de komende verkiezingen voor het nationale parlement.

Daarmee heeft de regering politieke druk weerstaan om de akkerboeren leningen ter waarde van US$ 40 miljard kwijt te schelden. In plaats daarvan krijgen ze in 2019 US$ 10 miljard in rechtstreekse betalingen.

De centrale regering volgt hiermee eerdere initiatieven in de federale staten Telangana en Odisha. Ervaringen daar wijzen erop dat het digitaal uitvoeren van de rechtstreekse betalingen aan de juiste rechthebbenden de grootste uitdaging zal vormen.