Nederlandse samenwerking met GCC op gebied van Nexus

Nederland en de Gulf Cooperation Council (GCC) werken samen op het gebied van de water-energy-food NEXUS. Deze samenwerking is onlangs afgetrapt met een virtuele sessie waarbij de focus op waterproblematiek lag.

Tijdens de sessie op 8 juni zijn al eerste goede contacten gelegd en verdere plannen besproken. Tijdens Dubai Expo zal deze samenwerking worden voortgezet in de vorm van een programma voor nexus-experts uit de GCC en uit Nederland. Behalve de afzonderlijke landenpaviljoens van de Golflanden, heeft de GCC ook een eigen paviljoen op Dubai Expo. Bovendien is om Nederlandse inbreng gevraagd voor de Gulf Water Conference die begin 2022 gehouden zal worden in Riyadh, Saoedi-Arabië.

De nexus is prioriteitsonderwerp voor Nederland en de GCC en sluit nauw aan bij de SDG’s. In Nederland is de nexus al langere tijd “the way to go” betreft duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. De GCC-landen hebben, mede door het klimaat, te maken met zeer uitdagende omstandigheden in de gebieden water, energie en voedsel; bijv. zeer beperkte beschikbaarheid van zoetwater bronnen en toenemend watergebruik uit stedelijke- en industriële gebieden, waardoor meer ontzilting is vereist. Daarnaast zorgt al dit watergebruik voor financiële en economische consequenties en laat het een flinke voetprint achter op het milieu. Op verzoek van de GCC werden in deze initiële sessie daarom de onderwerpen water resource management, afvalwater-behandeling, ontzilting, waterbeheer en water efficiëntie in bedekte teelt besproken. In de GCC ontbreekt het nog aan voldoende coördinatie tussen de water, energie en voedselsectoren en heeft het waterbeheer nog een gefragmenteerd karakter. De GCC heeft een uniform waterbeleid geformuleerd gebaseerd op de huidige problematiek. De belangrijkste focuspunten uit dit beleid zijn:

  • Stakeholder participatie
  • Coördinatie tussen de verschillende sectoren (water – voedsel – energie – milieu, etc.)
  • Onvoldoende wetgeving rondom water en naleving hiervan
  • Ongeschikte waterreguleringssystematiek
  • Data- & gegevensverzameling en management van informatie
  • Capaciteitsontwikkeling

Bent u of is uw bedrijf actief in een van de bovenstaande sectoren en wilt u meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op met ons landbouwbureau voor de Golfstaten via RIY-LNV@minbuza.nl. U kunt de virtuele sessie met de GCC hier terugkijken