Nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven in de Saoedische watersector

In Saoedi-Arabië wordt te veel water verbruikt; 31 ontziltingsfabrieken zijn nodig om Saoedi-Arabië van drinkwater te voorzien. Desondanks raken de grondwater reserves langzaam uitgeput. Daarom gaat de Saoedische overheid de situatie nu grondig aanpakken.

De grootste boosdoener van de dreigende waterschaarste is de tuinbouwsector. Dit kan makkelijk verklaard worden: waterverbruik werd tot voor kort nauwelijks gemeten, watermeters waren niet verplicht. Saoedische boerderijen hebben daarom nooit waterverbruik als beperkende factor gezien. Ze gebruikten massaal cirkelirrigatie en teelden alfalfa. Dat is nu ten einde. De Saoedische overheid heeft de teelt van water-intensieve gewassen zoals graan en alfalfa verboden, alleen de palmboom blijft nog fier overeind. Daarnaast wordt cirkelirrigatie uitgefaseerd. De toekomst is aan drupirrigatie en kassen. Hier liggen mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. De Nederlandse reputatie is uitstekend en de Saoedi’s zijn bereid te betalen voor kwaliteit.

Dit is maar een van de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven in Saoedi-Arabië. De watersector is groot en biedt op 3 andere gebieden nog meer kansen.

Zonne-energie

Ten eerste, de huidige 31 ontziltingsfabrieken gebruiken vooral een oude, energieslurpende, vorm van ontzilting (multi-stage flash). Toekomstige ontziltingsfabrieken gaan over naar een energiezuinigere methode (reverse osmosis). Echter, de Saoedische-overheid wil voor de grote ambitieuze projecten, denk aan NEOM, een volledig nieuw te bouwen hightech stad aan de Rode Zee, ontzilting toepassen door middel van zonne-energie. Ze zijn dan ook erg geïnteresseerd in bedrijven die deze technologie kunnen leveren.

Ten tweede, tijdens ontzilting komt brijn als afvalproduct vrij. Brijn is een mix van water, zout, chlorine en koper. Het is giftig voor de omgeving. Vooralsnog pompt Saoedi-Arabië alle brijn terug de Rode Zee of Golf in. Dit is slecht voor het milieu en een verspilling van de nuttige grondstoffen, zoals zout. Daarom zoekt de Saoedische overheid methoden om brijn te verwerken, zodat het minder giftig, is en de grondstoffen gebruikt kunnen worden.

Kansen

Ten derde, afvalwater wordt in Saoedi-Arabië nauwelijks hergebruikt. De overheid verbiedt namelijk het hergebruiken van water voor consumptie door mensen, dieren of consumeerbare gewassen. Saoedi’s hergebruiken water daarom alleen voor de bewatering van decoratie planten / bomen en het groeien van dadelbomen. Echter, de Saoedische overheid wil grote parken in en rondom Riyad aanleggen en veel groen in de grote projecten zoals Qaddiya en NEOM zetten. Al dit groen gaat groeien door nog te bouwen afvalwaterinstallaties.

Kortom, Saoedi-Arabie biedt kansen op 4 gebieden:

  1. Moderne irrigatiemethoden ;
  2. Ontzilting op zonne-energie;
  3. Verwerking van brijn;
  4. Afvalwater verwerking.

Voor vragen kunt u terecht bij RIY-LNV@minbuza.nl

Kassen
Beeld: ©WUR