Enorme stijging tomatenproductie in Saoedi-Arabië door gerichte watergift

De teeltomstandigheden in Saoedi-Arabië zijn moeilijk. Het klimaat is er droog en warm. Toch lukt het de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) om op jaarbasis 80 kilogram tomaten per vierkante meter te produceren. En daarvoor is niet eens een high-tech kas nodig: gericht watergeven blijkt al een enorm verschil te maken.

Kassen
Beeld: ©WUR

WUR is sinds circa 13 jaar actief in de Arabische regio, onder meer in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) en Riyadh (Saoedi-Arabië). In Riyadh is een onderzoekscentrum gerealiseerd. Daar wordt onderzocht of het mogelijk is om met minder water en pesticiden toch voldoende groente te telen. Daarvoor zijn drie soorten kassen gebouwd in het onderzoekscentrum: low-tech (plastic tunnels), mid-tech (kassen van glas) en high-tech (van glas en en met air-conditioning).

Veel minder water

Een gerichte, computergestuurde watergift blijkt enorme voordelen te hebben. In commerciële kassen is momenteel 400 liter water voor een kilogram tomaten nodig. In de onderzoekskassen van hetzelfde type is echter met een betere klimaat- en irrigatieregeling maar 80 liter per kilogram nodig. Dit komt enerzijds omdat er minder water wordt gebruikt maar vooral omdat er 80 kilogram tomaat per vierkante meter wordt geproduceerd. Dat is drie keer zoveel als wat normaal in dit soort kassen wordt geproduceerd. In de high-tech kas is zelfs slechts 3 liter per kilogram tomaten te realiseren, vooral omdat het waterverbruik in dit type kas minimaal is.

Spectaculaire productie

De stijging van de productie is ook spectaculair. Bij de tomatenteelt in Saudie-Arabië voorheen is een productie van 15 tot 25 kilogram gangbaar. Die hoeveelheid kan met een gerichte watergift verhoogd worden tot circa 80 kilogram. Die productie wordt behaald met 'lokale' tomatenrassen. Met moderne tomatenrassen - speciaal veredeld voor moderne teelttoepassingen - is de verwachting dat de productie nog hoger zal zijn, vooral in de high tech kassen.

Kennis delen

Kennisuitwisseling is essentieel bij de stap voorwaarts in Saoedi-Arabië. Daarom is WUR ook gestart met een project om meer telers én hun medewerkers te informeren over de nieuwe teeltwijzes. Daarvoor worden onder meer demonstratiebedrijven opgezet, waar verbeterde teelttechnieken worden vergeleken met de bestaande methodes, niet alleen praktisch maar vooral ook economisch.

Bron: WUR