Deelnemen aan AgraME

Van 3 t/m 5 maart 2020 vindt AgraME plaats in Dubai, in samenwerking met het Ministerie van Klimaatverandering en Milieu van de Verenigde Arabische Emiraten.

AgraME is een belangrijk evenement in de agrarische sector in de Emiraten, een aankomende hub voor gewasproductie in het Midden-Oosten. AgraME brengt de nieuwste technologieën en de laatste ontwikkelingen, en creëert een perfecte aansluiting op de interne markt en de regio.

De focussectoren zijn gewasproductie, agratech (AI en automatisering), visserij en (pluim-)veeteelt. We nodigen bedrijven uit die actief zijn in akker- en tuinbouw; zadenproducenten, bedrijven in pootgoed, agrarische machines, (bio)bestrijdingsmiddelen en mestverwerkers, maar ook duurzame klimaatoplossingen zoals biomassa en groene energie.

Als de exclusieve Nederlandse agent voor deze beurs, neemt East-West Trade de registraties en verstrekken we graag meer informatie. Neem contact op met Lisa Kuijs via 070 22 121 68 of via l.kuijs@eastwest-trade.com.