Frankrijk: extra maatregelen om schade droogte te beperken

Tegen de achtergrond van de spanningen op de energie- en voedselmarkten als gevolg van de oorlog in Oekraïne, en om het land beter voor te bereiden op het risico van droogte deze zomer, heeft de Franse regering in april de coördinerende prefecten (Regionale overheidsbestuurders) van de zeven stroomgebieden van Franse rivieren bijeengebracht om maatregelen af te spreken die nodig zijn om de watervoorraden in stand te houden voor drinkwater, landbouw en energieproductie.

Droogte Frankrijk
Beeld: ©Pascal Pavani / AFP

Wat is de huidige situatie

De grondwateraanvulling was deze winter verschillend per regio, maar in delen van Frankrijk zeer bescheiden. Volgens de prognoses van Météo-France is het meest waarschijnlijke scenario voor het voorjaar bovendien een drogere en warmere periode dan normaal. Na afloop van de volgende vergadering van het zogenaamde Comité voor hydrologische anticipatie en toezicht, die voor eind mei is gepland, zal de regering een kaart met droogterisicovoorspellingen voor deze zomer bekendmaken.

METEO France Droogte
Beeld: ©MeteoFrance

Overigens is het zo dat 15 Franse departementen nu reeds in staat van paraatheid verkeren in verband met de droogte, met name in het Zuid-Oosten van Frankrijk (Provence, Côte d’ Azur), delen van het Westen (Vendée, Charente) en het Midden (Touraine); in deze departementen gelden reeds beperkingen in het gebruik van water.

Oplossingen aangedragen door de Franse overheid

Tegelijkertijd hebben de betrokken ministers besloten het uitgavenplafond van de wateragentschappen in 2022 met 100 miljoen euro te verhogen, waardoor het mogelijk zal zijn aanvullende acties te lanceren, in aansluiting op de meer structurele afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Varenne agricole de l'eau (zie eerdere artikels op ABB, hieronder), met name :

  • ondersteuning van landbouwsectoren bij hun strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
  • de veerkracht van gebieden en het beheer van watervoorraden te verbeteren door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen, de optimalisering van bestaande reservoirs of de aanleg van nieuwe reservoirs, het hergebruik van gezuiverd afvalwater, en waterbesparing;
  • de lokale en regionale overheden te steunen bij hun initiatieven om water te besparen en een tekort aan drinkwater te voorkomen: bestrijding van lekken in de netwerken, veiligheid van de onderlinge verbindingen.

Voorts heeft de regering prefect Frédéric Veau aangewezen als verantwoordelijk bestuurder belast met de follow-up van de acties en werkzaamheden in het kader van de Varenne de l’ eau. Onder het gezag van de ministers van Milieu en Landbouw zal hij moeten toezien op de uitvoering van alle maatregelen die bij de sluiting van het Varenne-akkoord zijn overeengekomen en de gezamenlijke actie van de overheidsdiensten moeten coördineren.

Spanningen tussen verschillende boerenorganisaties

De afgelopen maanden zijn er spanningen geweest tussen verschillende boerenorganisaties, over de aanleg van waterbassins (opvangbekkens). Deze waterbassins worden aangelegd om irrigatie makkelijker te maken. Dit betreft met name de wat grotere en modernere agrarische bedrijven. Bepaalde kleine boeren, vaak lid van de militante boerenbond Confédération Paysanne, en bepaalde NGOs, claimen dat deze waterbassins juist de droogte verergeren, doordat het grondwaterpeil niet verbetert. Deze boeren hebben recent herhaaldelijk acties uitgevoerd, waarbij bassins werden beschadigd, tot grote verontwaardiging van de belangrijkste boerenbond FNSEA en het ministerie van landbouw in Frankrijk. Dit leverde ook veel media aandacht op. 

Zie ook de volgende berichten op agroberichtenbuitenland.nl