High-tech stadslandbouw in Parijs

Parijs opent de grootste stedelijke boerderij ter wereld. Met het project Parisculteurs en samen met andere steden, zet Frankrijk sterk in op de stadslandbouw. Een kans voor Nederlandse ondernemers.

Beeld: Hugo Noulin

Het doel van het project Parisculteurs is om dit jaar nog 100 hectare in de stad te vergroenen, waarvan een derde bestemd zal zijn voor de stadslandbouw. Met grote interesse onder Parijse consumenten voor producten die lokaal geproduceerd zijn en de behoefte aan groen in de grote stad is het enthousiasme voor dit soort projecten groot. De realisatie ervan is in veel gevallen echter een uitdaging: de ruimte in de stad is beperkt en duur en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zou op grote weerstand stuiten. Voor stadslandbouw wordt daarom vaak gebruikt gemaakt van innovatieve technieken als verticale landbouw en gemengde teelt. Wat echter ook een grote rol speelt bij de stadslandbouw zijn digitale hulpmiddelen, zoals sensors om te hoeveelheid water in een hydroponisch systeem in de gaten te houden. 

Geen fossiele brandstoffen

De startup Neofarm heeft ten Westen van Parijs zijn eerste high-tech kas in gebruik genomen. Op enkele kilometers van Parijs, in het plaatsje Saint-Nom-la-Breteche, staat een boerderij van 1000 m2 waarin wortels, sla en bonen groeien. Door verschillende soorten bij elkaar te zetten, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden geminimaliseerd. De startup is ook bezig met het ontwikkelen van een wiedrobot en maakt gebruik van online beslissingstools om het proces te optimaliseren. Op deze manier wil Neofarm een model voor microboerderijen ontwikkelen, om het mogelijk te maken op zo min mogelijk grond, vlakbij de stad, biologische producten van hoge kwaliteit te produceren. Met hun model wil de startup ook bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Zo gebruikt de boerderij geen fossiele brandstoffen en kan de gezonde grond ook CO2 opslaan.

Een andere Franse startup, Agricool, produceert aardbeien en sinds kort ook kruiden in containers. De startup maakt hiervoor gebruik van een volledig gesloten systeem, dat via verschillende sensoren in de gaten gehouden wordt. Naar eigen zeggen gebruikt Agricool door zijn gesloten systeem 90% minder water dan conventionele telers.

Innovatie

Het belang dat Parijse consumenten hechten aan lokaal geproduceerde producten zorgt dus voor innovatie in de keten. Gezien de trends richting meer biologische, lokaal geproduceerde producten in Frankrijk zal deze ontwikkeling de komende paar jaar waarschijnlijk doorzetten, net als in andere Europese landen. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers om hierop in te spelen, bijvoorbeeld met materieel dat gebruikt kan worden op dit soort stadsboerderijen.

Auteur: Renske Buisman (stagiaire Parijs)

Beeld: Hugo Noulin