Artikel Nieuwe Oogst - Klimaatverandering Frankrijk

Artikel Nieuwe Oogst 04/09/2021:

De klimaatverandering maakt de toekomst van veel Franse boeren ongewis.
Aanhoudende droogte, maar ook late of juist vroege vorst en periodes met
hevige neerslag zorgen voor steeds meer schade en stijgende kosten. Dit
voorjaar kwam de Franse overheid met een structureel aanpassingsprogramma.
‘Alle alarmbellen zijn gaan rinkelen.’