Handelsmissie Ethiopië gericht op water en duurzame voedselproductie

Bent u actief in de watersector of houdt u zich bezig met duurzame voedselproductie? En wilt u uw zaken of bestaande contacten uitbreiden in het op een na grootste land in Afrika? Ga dan van 27 tot en met 31 oktober mee met de handelsmissie naar Ethiopië.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezoekt in deze periode naast Ethiopië ook omringende landen Zuid-Soedan en Oeganda.

Voor wie?

Deelname staat vooral open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die hun bestaande activiteiten in Ethiopië willen uitbreiden en versterken. Ook bedrijven en instellingen die hun kansen willen verkennen en start-ups zijn van harte welkom.

De focus ligt hierbij op de volgende sectoren:

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Ethiopië is het op een na grootste land van Afrika in inwonersaantallen (110 miljoen). De bevolking is jong en groeit snel. Om het investeringsklimaat te verbeteren, voert de huidige regering economische hervormingen door. De luchtvaartverbindingen zijn goed en investeringen in logistiek maken zakendoen makkelijker.

Nederland belangrijke partner voor Ethiopië

In de Europese Unie is Nederland de grootste investeerder in Ethiopië. Wereldwijd zijn wij de op 4 na grootste. De Ethiopische overheid ziet ons land dan ook als een belangrijke partner in de verdere ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig water- en voedselzekerheidsbeleid.

Langdurige samenwerking tussen beide overheden op het gebied van water en landbouw heeft geleid tot goede contacten op lokaal en regionaal niveau. Dat helpt Nederlandse ondernemers om zaken te doen.  

Zakelijke kansen

Deze handelsmissie biedt kansen om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. De aanwezigheid van minister Kaag kan u hierbij helpen.
Voordelen van deelname zijn:

  • ontmoetingen met potentiële zakenpartners;
  • groei van uw internationale netwerk;
  • beter zicht op marktkansen in Ethiopië;
  • uitwisseling van kennis;
  • vergroten van uw naamsbekendheid.

Daarnaast biedt de missie u de mogelijkheid om bepaalde wensen via de minister in te brengen in gesprekken met (semi) overheidsvertegenwoordigers. Ook kunt u uitdagingen en belemmeringen bespreken die uw bedrijf misschien heeft bij samenwerking met de Ethiopische overheid of bedrijven in Ethiopië.

U kunt de missie ook benutten om extra aandacht te geven aan het ondertekenen van contracten of MoU’s door de aanwezigheid van Ethiopische en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Bekijk het conceptprogramma (pdf, Engelstalig).

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten die u maakt voor individuele matchmaking (bijvoorbeeld tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

Meld u aan. Dit kan tot en met zondag 1 september.

RVO.nl vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van de missie vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:  
Marianne van Male, projectleider Handelsmissies
E: mbaaanmeldingen@rvo.nl