Protected Horticulture in Egypt

A study on the technology of protected cultivation in Egypt

De landbouwsector en de bedekte teelt van groenten en fruit onder zijn in Egypte van groot belang voor onder meer de voedselzekerheid, de exportpositie en werkgelegenheid. De Egyptische overheid heeft recent de ontwikkeling van een groot areaal aan kassen (40.000 ha) aangekondigd en heeft hiervoor Nederlandse ondersteuning gevraagd. Dat heeft onder meer in deze studie van WUR Glastuinbouw naar de technologie van bedekte teelt in Egypte geresulteerd. Dit verslag levert een analyse van aandachtspunten voor de bedekte teelt in Egypte, geeft een overzicht van betrokkenen (‘stakeholders’) en eindigt met een Terms of Reference voor een vervolgactiviteit inclusief actieplan, deliverables en geschat budget.