Nieuwe Duitse minister van Voeding en Landbouw beëdigd

Na 10 weken formeren is op 8 december jl. de nieuwe Duitse regering onder leiding van Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) aangetreden. Het centrale motto is “Mehr Fortschritt Wagen” (meer vooruitgang durven). Wie is de nieuwe landbouwminister, en welke staatssecretarissen neemt hij mee?

Nieuwe landbouwminister Cem Özdemir wordt beëdigd
Beeld: ©BMEL/Florian Gärtner/phototek
Nieuwe landbouwminister Cem Özdemir wordt beëdigd

Cem Özdemir (BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN) is beëdigd als federale minister voor Voeding en Landbouw, en is na Renate Künast (2001-2005) de tweede groene bondsminister op landbouw.

Na de beëdigingsceremonie vertrok de nieuwe minister per fiets naar het landbouwministerie waar voormalig landbouwminister Julia Klöckner hem begroette en een rondleiding gaf. In zijn starttoespraak roemde hij de Duitse landbouw en gaf aan met “grosser Achtung und Respekt” het ambt te zullen bekleden. Özdemir zette direct de boeren centraal en ziet zichzelf als de hoogste advocaat voor de Duitse boeren: “Zij moeten geholpen worden in de transformaties waar ze aan staan richting meer dierenwelzijn, milieu- en klimaatbescherming”.

Tegelijkertijd ziet hij zich als de hoogste dierenbeschermer van het land, en daarmee zet hij, als overtuigd vegetariër, een belangrijke toon.

Minister van Voeding en Landbouw Cem Özdemir
Beeld: ©BMEL/Thomas Trutschel/phototek
Minister van Voeding en Landbouw Cem Özdemir

Samenwerking

Özdemir benadrukt dat landbouw en milieu geen of/of maar een en-en verhaal is, en zal nauw samen gaan werken met Milieuminister Steffi Lemke (eveneens BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN). “Gezamenlijk gaan wij de grote uitdagingen van onze tijd aan: de klimaatcrisis en het behoud van biodiversiteit”.

De staatssecretarissen

Cem Özdemir treedt aan met drie nieuwe staatssecretarissen (alle drie partijgenoten) die veel ervaring en netwerken op het vlak van biologische landbouw, dierenwelzijn en natuurbescherming meebrengen.

Silvia Bender is aangetreden als ambtelijke staatssecretaris, zij volgt Beate Kasch op. Manuela Rottman en Ophelia Nick zijn aangetreden als parlementaire staatssecretarissen en volgen Hans-Joachim Fuchtel en Uwe Feiler op. Ophelia Nick is als wetenschapper gepromoveerd in dierenwelzijn en gedragsbiologie, Manuela Rottman in Europees concurrentierecht en marktordening.

Silvia Bender, staatssecretaris van Voeding en Landbouw
Beeld: ©BMEL/Thomas Trutschel/phototek
Silvia Bender, staatssecretaris van Voeding en Landbouw

Silvia Bender is verbonden aan de natuur-NGO Bund für Umwelt und Naturschutz. Ophelia Nick is bovendien actief bij de Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, een boer-en-natuurbeweging die staat voor een faire, GMO-vrije landbouwtransitie. Beide organisaties zijn mede initiatiefnemers van “Wir Haben Es Satt” de jaarlijkse demonstratie tijdens de Grüne Woche in Berlijn, waar ca. 40.000 demonstranten de regering en aanwezige internationale landbouwministers al jaren tot een Agrarwende oproepen.

Ambtelijke vs parlementaire staatssecretarissen

Bij het Duitse landbouwministerie werkt de minister samen met drie staatssecretarissen. De ambtelijke staatssecretaris is binnen het ministerie als hoogste ambtenaar plaatsvervangend voor de minister. Deze staatssecretaris speelt een belangrijke rol in het leidinggeven aan de verschillende afdelingen binnen het ministerie. De twee parlementaire staatssecretarissen zijn leden van de Bondsdag en vormen de brug tussen de minister en de Bondsdag en Bondsraad.

Dr. Ophelia Nick, parlementarische staatssecretaris van Voeding en Landbouw
Beeld: ©BMEL/Thomas Trutschel/phototek
Dr. Ophelia Nick, parlementarische staatssecretaris van Voeding en Landbouw
Dr. Manuela Rottman, parlementarische staatssecretaris van Voeding en Landbouw
Beeld: ©BMEL/Thomas Trutschel/phototek
Dr. Manuela Rottman, parlementarische staatssecretaris van Voeding en Landbouw

Andere belangrijke ministers

Op een aantal belangrijke landbouwdossiers deelt het Duitse landbouwministerie verantwoordelijkheid met het ministerie voor Milieu, Natuurbescherming, Nucleaire veiligheid en Consumentenbescherming (BMU). Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurbeleid, gewasbescherming, en stikstof. De nieuwe minister daar is Steffi Lemke (BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN).

Klimaatbescherming gaat van het Milieuministerie naar het nieuwe Ministerie voor EZ, Energie en Klimaat, onder leiding van Robert Habeck (BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN). Daarmee komen drie voor landbouw belangrijke ministeries onder leiding van een groene minister.


Landbouw Attaché Netwerk Berlijn

bln-lnv@minbuza.nl
+49 30 20956 480