Samenwerkingskansen met Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) is een belangrijke technologie in onze toekomstige samenleving. Om hierbij onze leidende positie behouden, zijn de EU en haar afzonderlijke lidstaten zich ervan bewust dat grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van AI van essentieel belang is. Veel onderzoeksinstellingen in Duitsland en Nederland doen wereldvermaard onderzoek naar AI, big data en de diverse toepassingen ervan. Tegelijkertijd worden veel bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, overweldigd door de taak die voor hen ligt om AI in hun huidige bedrijfsmodel te implementeren.

German AI sign

In het kader van het onlangs ondertekende Duits-Nederlandse Innovatie- en Technologiepact, en de MoU tussen Fraunhofer in Duitsland en TNO in Nederland over ‘Trusted AI’, organiseert het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Dutch AI Coalition, Netherlands Enterprise Agency (RVO) en diverse Duitse partners op 24 maart een digitale Duits-Nederlandse AI Expertdag. Samen willen we bedrijven, kennisinstellingen en experts in staat stellen om innovatie en zakelijke samenwerking op het gebied van AI te starten of te versterken.

AI Expertdag 24 maart 2021

Is uw Nederlandse of Duitse bedrijf of kennisinstelling betrokken bij Artificial Intelligence en geïnteresseerd in uitbreiding van de samenwerking? Meld u dan aan voor het Duits-Nederlandse AI Event op 24 maart! 

Tijdens de openingssessie zal aan bod komen: 

◾️AI-strategieën en -beleid van Nederlandse en Duitse overheden

◾️Hoe Nederlandse en Duitse clusters, bedrijven en kennisinstellingen elkaar kunnen ondersteunen

◾️De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen 

Tijdens de R&D sessie krijgt u een overzicht van komende calls van de Europese Unie (Horizon Europe, EUREKA, etc.). Dit vormt de basis voor de matchmaking waar deelnemers mogelijke relevante counterparts kunnen ontmoeten. In de namiddag vinden gesloten expertmeetings plaats over Smart Industry, MedTech, Mobility, Agri-Food en Data Sharing. 

Meer informatie en inschrijven kan op: https://virtual-mission-artificial-intelligence-germany.b2match.io   

German-Dutch Artificial Intelligence Event
Beeld: RVO