Meer weten over duurzaam bodembeheer in Duitsland? Meld u aan voor driedelige reeks webtalks

Op 28 september a.s. begint een driedelige reeks webtalks over bodemkwaliteit in de landbouw, geïnitieerd door het Landbouw Attaché Netwerk Berlijn. Zowel in Duitsland als in Nederland staan we voor grote agrarische opgaven op het gebied van klimaat, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit. Hiervoor zijn landbouwbodems van goede kwaliteit niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde om doelen te halen.

Bodembeheer
Beeld: Wolfgang Ehrecke/Pixabay.com

Bovendien wordt in zowel Duitsland als Nederland veel gewerkt aan effectief beleid, onderzoek en slimme oplossingen voor het bedrijfsleven. De situatie en de Europese kaders zijn voor Nederland en Duitsland vergelijkbaar, en dat maakt uitwisseling zo interessant. Hoe werken we in beide landen aan betere landbouwbodems? En hoe kunnen we met gedeelde kennis betere resultaten behalen? Over dergelijke vragen buigen we ons met sprekers uit Nederland en Duitsland en een breed publiek uit beleid, wetenschap en bedrijfsleven.

We gaan in gesprek aan de hand van inhoudelijke pitches en bieden een platform om te informeren, inspireren en nieuwe contacten te leggen. Voertaal is Duits en Engels, en deelname is open voor iedereen die actief is betrokken bij duurzaam bodembeheer in Duitsland en/of Nederland.

Webtalk 1: Maandag 28. September 2020, 13:30-14:30 uur

“Samenwerken voor goede landbouwbodems in Duitsland en Nederland”

In deze ronde gaat het over het beleid in Nederland en in Duitsland waarmee overheden de sector steunen bodemkwaliteit te behouden of te verbeteren, met voorbeelden uit beide landen van publiek-private samenwerking voor betere bodems in de landbouw. 

We gaan in gesprek met Albert de Vries (Ministerie LNV), Peter Oswald (het Duitse bondsministerie van landbouw), Geert de Groot (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) en Arno Krause (Grünlandzentrum Niedersachsen) over hoe vanuit beleid duurzaam bodembeheer in de landbouw wordt gestimuleerd. Er komen twee voorbeelden aan bod van hoe boeren er samen met andere partijen de schouders onder zetten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden: https://nl-botschaft.webinargeek.com/part-1-agri-soil-policy

Webtalk 2: Maandag 26 october 2020, 13:30-14:30 uur

“Bodemkwaliteit meten – Twee voorbeelden uit Nederland en Duitsland”

In deze ronde bespreken we hoe we bodemkwaliteit meten en beoordelen in Duitsland en Nederland. De Duitse en Nederlandse aanpak met indicatoren om bodemkwaliteit te beoordelen komen aan bod, met als toepassingsvoorbeeld de beoordeling van klimaatprestaties van landbouwbodems.

We gaan in gesprek met Axel Don (Thünen Instituut, Braunschweig), Janjo de Haan (Wageningen Universiteit), Chris Koopmans (Louis Bolk Instituut) en andere experts over hoe we in beide landen bodemkwaliteit meten, en vooral hoe we dat omzetten in beoordelingen en advies richting de boer. We gaan in detail in op koolstofvastlegging in landbouwbodems, waar momenteel erg veel voor gebeurt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden: https://nl-botschaft.webinargeek.com/part-2-agri-soil-science

Webtalk 3: Maandag 30 november 2020, 13:30-14:30 uur

“Bodemkwaliteit en economie – Ervaringen uit het bedrijfsleven”

In deze laatste ronde bespreken we slimme bedrijfstoepassingen van wetenschappelijke ontwikkelingen in de Duitse en Nederlandse agrarische praktijk. Wat zijn de handelingsperspectieven voor boeren? En wat is de rol van ketenpartijen in duurzaam bodembeheer? Er komen voorbeelden langs van technische oplossingen waarmee gegevens uit satellieten, drones en sensortechniek bruikbaar maken voor de boer.

Nadere informatie volgt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden: https://nl-botschaft.webinargeek.com/part-3-agri-soil-private-sector