Duitse landbouwminister Klöckner roept op tot dialoog

‘Verlangen naar een idylle van premoderne landbouw is begrijpelijk in tijden van digitale onrust. Maar je oriënteren op wat vroeger was, is niet de oplossing. Boeren moeten en zullen altijd bestaan. We moeten en zullen altijd eten. Daarom wil ik geen achterom kijkende landbouwomslag. Maar een landbouw die open staat voor digitalisering, precisielandbouw en nieuwe plantenrassen.’

De Duitse minister van landbouw Julia Klöckner opende 16 januari de Internationale Grüne Woche in Berlijn. In haar openingswoord ging zij onder meer in op de rol van de landbouw bij de groeiende wereldbevolking. Klöckner: “Meer dan 70 miljoen mensen zijn op de vlucht. Er zijn er nog nooit zoveel geweest. De oorzaak is vaak honger. Misoogsten, lege velden en lege stallen. Om de 10 miljard mensen te voeden die we binnenkort op aarde zullen hebben, zouden we de wereldwijde landbouwproductie met ongeveer 70% moeten verhogen, aldus de wereldvoedselorganisatie FAO.”

Lees verder onder foto

Julia Klöckner
Beeld: ©Messe Berlin GmbH
De Duitse minister van landbouw Julia Klöckner

Belang van vrije handel

De Duitse landbouwminister noemde het belang van een vrije handel. Marktbescherming, strafheffingen en handelsconflicten passen hier niet bij. “Iedereen die exporteert, moet ook import toestaan. Landbouwproducten met een waarde van ongeveer $1.400 miljard werden wereldwijd in 2016 geëxporteerd. Op regels gebaseerde handel is essentieel voor wereldvoedsel. Het kan mensen voeden, zelfs in regio's waar weinig groeit. 65 landen alleen hebben niet genoeg vruchtbaar land om genoeg voedsel te produceren voor hun eigen bevolking.”

De landbouw zal veranderen, zo geeft Klöckner aan. “Het is niet zeker hoe productie en voeding er in de toekomst precies uit zullen zien. Wat wel zeker is, is dat we met onze beperkte grond en onze huidige manier van produceren niet op duurzame wijze de vereiste gewasverhogingen kunnen realiseren. Constante toename van de opbrengst heeft impact op het milieu, de biodiversiteit. Maar wat als meer mensen voedsel nodig hebben? Dan zijn er onze ideeën en innovaties, dan zijn nieuwe keuzes vereist.”

'We moeten erkennen wat boeren nu al doen zoals kilometerslange bloemstroken, contracten voor natuurbehoud, veranderende gewasrotaties en vermindering van gewasbeschermingsmiddelen'

Nieuw GLB

De hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB) vraagt volgens Klöckner om het sluiten van compromissen en om realistisch te zijn. Het Europese landbouwbeleid wordt groener, zo voorziet zij. Het gaat niet alleen om milieu- en klimaatbescherming, maar ook om acceptatie te vinden bij de bevolking. Maar ook te erkennen wat boeren nu al doen zoals kilometerslange bloemstroken, contracten voor natuurbehoud, veranderende gewasrotaties en vermindering van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder onder foto

Julia Klöckner
Beeld: ©Messe Berlin GmbH
Julia Klöckner

Klöckner: “In 2020 komt er veel op ons af: het GLB plus Brexit plus Green Deal, met andere woorden, er is minder te verdelen maar meer te doen. Green deal - een ambitieus project. Daar sta ik voor open. Maar het is alleen een goede deal als beide partijen profiteren - inclusief de landbouw. Landbouw kan de Green Deal ondersteunen als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid minstens even goed na 2020 is als nu.”

Duitsland neemt op 1 juli dit jaar de EU-voorzittershamer over van Kroatië. Een van de aandachtsvelden voor Duitsland is de introductie van CRISPR-Cas om daarmee sneller gewenste genetische planteigenschappen te introduceren dan met klassieke, langdurige veredeling. Klöckner wil verder dialoogforums organiseren - boeren, milieuorganisaties, consumenten, media en politici samenbrengen aan één tafel. “We moeten met elkaar praten, luisteren, begrijpen en onze doelen verzoenen. Compromissen zijn niet automatisch lui, maar de ultieme democratie. Dus doe mee aan de dialoog”, zo besloot Klöckner.

Beeld: ©Messe Berlin GmbH
(v.l.n.r) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, EU-Commissaris Landbouw Janusz Wojciechowski, Duitse minister voor landbouw Julia Klöckner in het Nederlandse paviljoen tijdens de Grüne Woche 2020