Marktrapport over fresh convenience in Duitsland

Onder grote belangstelling presenteerde Hans Hoogeveen, Directeur-Generaal Agro & Natuur van het Ministerie van Economische Zaken samen met Dr. Behr van marktonderzoeksbureau AMI op de Fruit Logistica 2016 een marktrapport over Fresh Convenience in Duitsland. Convenience groenten en fruit zijn een langzame groeimarkt die kansen biedt voor Nederlandse bedrijven. Wel zijn actief informeren over en imagoverbetering van fresh convenience een aandachtspunt.

Hans Hoogeveen

Dr. Behr overhandigde tijdens de Fruit Logistica 2016 in Berlijn het eerste exemplaar van het marktrapport over Fresh Convenience in Duitsland aan Directeur-Generaal Hans Hoogeveen. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door het marktonderzoeksbureau AMI in samenwerking met GroentenFruit Huis en de Hochschule Geisenheim.

Groot verschil in consumptie

In Nederland is ruim een derde van de groente die wordt gekocht vers gesneden. Nederland is daarmee koploper in Europa. In Duitsland bedraagt dit aandeel slechts 3,7 procent. Het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) in Duitsland en de Nederlandse groente-en fruitsector signaleren ondanks het lage aandeel op de Duitse markt wel groeimogelijkheden voor deze producten. Dat wordt ook bevestigd door de marktontwikkeling. In Duitsland zit wel een stijgende lijn in het marktaandeel fresh convenience, terwijl de markt in Nederland bijna verzadigd lijkt.

Volgens de studie laat het verschil in het aandeel van vers gesneden groente en fruit in Duitsland in vergelijking met haar buurlanden zich verklaren door verschillen in consumptiepatronen en een eenzijdig aanbod in de Duitse supermarkten. In Duitsland wordt bijvoorbeeld vergeleken met Nederland meer salade gegeten en minder soepen en wokgerechten. Dit is terug te zien in het aanbod fresh convenience in de supermarkt, dat voornamelijk bestaat uit vers gesneden sla. In het rapport komt ook naar voren, dat het vers gesneden sla vooral wordt geconsumeerd door jonge singles, koppels en families. Vers gesneden groente worden vooral gekocht door tweeverdieners.

Opvallende resultaten

Vier punten vallen in het marktrapport op:

  1. Het vertrouwen van Duitse consumenten in de veiligheid en de kwaliteit van de fresh convenience producten is laag, vooral als het gaat om voorverpakte producten als gesneden sla. De consument heeft meer vertrouwen in fruit dat vers in de supermarkt wordt gesneden.
  2. De Duitse consument is niet overtuigd van de meerwaarde van vers gesneden groente en fruit in vergelijking met ongesneden groente en fruit. Fresh convenience wordt wel gezien als makkelijker, maar niet als tijdsbesparing; de verpakte groente wordt thuis vaak nog een keer gewassen.
  3. Fresh convenience producten hebben in Duitsland een slecht imago. Volgens het onderzoek willen consumenten in Duitsland bijvoorbeeld tegenover vrienden en kennissen liever niet toegeven, dat ze verse convenience producten gebruiken, omdat zij verwachten dat dit door anderen kritisch wordt beoordeeld.
  4. Het aanbod en presentatie van vers gesneden groente en fruit in Duitse supermarkten is volgens het rapport aan verbetering toe. Bij de supermarktketens zou meer aandacht moeten komen voor de positionering en de presentatie van de producten.

Betere communicatie en informatie over verse convenience aanbevolen

De studie beveelt een betere voorlichting van de consument over fresh convenience aan. Hierbij is het van belang de voordelen van vers gesneden producten toe te lichten, zoals gemak, tijdsbesparing, en minder voedselafval. Een imago campagne, die ook de kwaliteit van de producten benadrukt, zou dit kunnen ondersteunen. Hierbij kunnen volgens het rapport ook de supermarktketens worden betrokken, zodat de presentatie van het aanbod aantrekkelijker wordt.

Links

Het Duitstalige marktrapport kunt u op deze site downloaden.

Fruit Logistica 2016 – Meet the smart Dutch!

Fotorapportages Fruit Logistica 2016 van AGF