Versoepelingen in overheidscontrole op voedseldistributie en -prijscontroles aangekondigd in Cuba

Op 5 November kondigden de Cubaanse Ministers van Economie en Landbouw verdere hervormingen aan voor de landbouw. De belangrijkste van deze hervormingen is dat het boeren, private handelaren en voedselverwerkers wordt toegestaan handel te drijven, zolang boeren hun contractverplichtingen met de overheid nakomen. Ook zal prijsregulering door de overheid worden versoepeld. De hervormingen zullen naar verwachting een einde maken aan het monopolie van de Cubaanse Staat (en met name het staatsdistributiebedrijf Acopio) op de distributie en verkoop van voedsel.

Economische crisis en voedselcrisis

Cuba verkeert momenteel in een economische en een voedselcrisis, die alleen maar is verslechterd door de corona-pandemie. Landbouwopbrengsten zijn dit jaar drastisch gedaald, en voor de amper bevoorraadde winkels staan lange rijen klanten. Ook zijn de overheidsinkomsten, waarmee voedselimporten worden bekostigd, gedaald, met name door de ingestorte toerismesector.

Hervormingen

Met deze hervormingen, waarvan een deel al eerder dit jaar was aangekondigd, trachten de Cubaanse autoriteiten de nationale voedselproductie te verhogen en de crisis op het eiland te bestrijden. De overheid erkent overigens wel dat het effect van de maatregelen op de voedselproductie op zich zal laten wachten. Ook is het nog wachten op de precieze invulling van deze hervormingen in de praktijk.

Naast de flexibilisering van de staatscontrole op distributie en verkoop van voedsel werden de volgende hervormingen aangekondigd:

  • Flexibilisering van het contracteren van personeel door boeren, landeigenaren en –gebruikers
  • Belastingvoordelen om de productie en distributie van voedsel te stimuleren
  • Een nieuwe groothandel-markt voor landbouwinput en werktuigen
  • Nieuwe leningen en overheidsfondsen voor boeren en de voedselindustrie
Men working

Verruimde mogelijkheden

Relevant voor Nederlandse agro-bedrijven die geïnteresseerd zijn in de Cubaanse markt, zijn o.a. de verruimde mogelijkheden voor Cubaanse ondernemers om te importeren, en de mogelijkheid voor Cubaanse coöperaties om zakelijke productie-allianties te vormen met buitenlandse coöperaties.