' Water is groot probleem in landbouwproductie'

Het ministerie van EZ heeft 48 afdelingen op Nederlandse ambassades waar landbouwraden en -attaché(e)s actief zijn. Maak kennis met de landbouwraad voor Mexico en Cuba, Jean Rummenie.

Jean Rummenie

Landbouwraad Jean Rummenie werkte na zijn studie tuinbouw aan de Wageningse Universiteit bij het toenmalige Ministerie van Landbouw op de afdeling internationale grondstoffenovereenkomsten. Daarna is hij op verschillende posten van de buitenlandse dienst werkzaam geweest. De laatste was in Indonesië en sinds 2014 werkt hij in Mexico city voor Mexico en Cuba.

Wat zou iedereen moeten weten over uw werkgebied?
Dat Mexico de 8ste economie is van de wereld en het land met de meeste vrijhandelsovereenkomsten. Het land kent een goede economische groei (3 tot 4 %), heeft zijn overheidsfinanciën op orde heeft en ziet Nederland als gidsland  op landbouwgebied . Het zou de komende jaren wel eens historische jaren kunnen worden voor Cuba als de economische hervormingen verder worden doorgevoerd.

Welke sector laat absoluut kansen liggen?
Mexico is al lang een zeer belangrijke landbouwproducent op velerlei gebied maar staat toch qua potentieel pas aan het begin van de reis. De tuinbouwsector die al zeer toonaangevend is, zal de komende jaren verder doorgroeien. Tot nu toe gaat het grootste gedeelte van de export in NAFTA-verband naar de Amerikaanse markt. De komende jaren zal het land zijn exportbestemmingen moeten diversificeren om het exportpotentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Ook qua infrastructuur is er nog veel werk aan de winkel waar goed op wordt ingespeeld door de Wageningse Universiteit die recent een nationaal agrologistiek plan voor Mexico heeft uitgewerkt. Dat zal de komende jaren leidend zijn om het potentieel van Mexico verder tot zijn recht te laten komen. Ook de pluimveesector is reeds goed georganiseerd en zal ook de komende jaren verder doorgroeien. Nederland kan daar commercieel met zijn technologie (slachterijen, broedmachines, sorteermachines, verwerkende technologie) veel orders aan overhouden. Voor Cuba vind ik het nog te vroeg om al een definitief oordeel te geven over waar dat heen zal gaan. Het land zal het bij zijn economische ontwikkeling met name van de landbouwsector moeten hebben maar of de economische hervormingen private initiatieven de ruimte gaan geven zullen we de komende jaren gaan zien.

Hoe staat het met duurzaam ondernemen?
Op dat gebied kan er nog veel verbeterd worden in Mexico. Afvalwaterreiniging, mestverwerking zijn nog relatief nieuwe zaken die wel al in de belangstelling van de wat meer ontwikkelde bedrijven staan. Water is een groot probleem in de landbouwproductie en de introductie van water-efficiënte technologie om de productie duurzamer te maken zullen steeds meer toegepast gaan worden.

Wat kan op uw werkterrein beslist beter?
Aanpak van de corruptie en bestrijding van de criminaliteit zijn natuurlijk de prioriteiten voor Mexico de komende jaren om het land veiliger en betrouwbaarder te maken. Daarnaast staat de Mexicaanse overheid klaar om de economie en met name ook de landbouwsector via grote projecten te ontwikkelen, en voert Mexico een liberaal economisch beleid wat een goede basis vormt voor buitenlandse investeringen. Wat dat betreft liggen er ook voor de NL agribusiness nog volop kansen de komende jaren in Mexico waar het economisch in vergelijking met Europa zeer goed gaat. In Nederland zou men meer moeten beseffen dat naast Mexico, Columbia en Peru het in feite beter doen dan vele andere landen op het Westelijk Halfrond.