ABN AMRO: 2020 voor sierteeltsector toch goed jaar

De uitvoer van snijbloemen is in 2020 met 8 procent gedaald, terwijl de uitvoer van pot- en perkplanten met 2 procent toenam. Dat blijkt uit het rapport Visie op sierteelt van ABN AMRO. De bank constateert dat ondanks corona 2020 toch een relatief goed jaar is geweest voor de sector.

Export bloemen en planten

Het succes van de ondernemers in pot- en perkplanten is volgens de bank te danken aan ontwikkelingen die verband houden met de coronacrisis. Sinds de crisis is een bezoek aan tuincentra, een van de belangrijkste afzetkanalen voor pot- en perkplanten, een uitje voor de consument. Verder hebben consumenten door de pandemie relatief veel tijd om in de tuin, op het balkon of dakterras aan de slag te gaan.

Tweedeling sierteeltsector

De tweedeling, waarbij pot- en perkplanten beter presteren dan snijbloemen, vindt al langer plaats. Zo steeg volgens Floridata de uitvoer van snijbloemen de afgelopen vijftien jaar met 20 procent. De uitvoer van pot- en perkplanten nam in die periode met 40 procent toe. Wel is het aandeel van pot- en perkplanten in de totale uitvoer van sierteeltproducten nog steeds kleiner dan het aandeel snijbloemen.

Duitsland belangrijkste exportland

Duitsland is verreweg het belangrijkste uitvoerland voor bloemen en planten. De exportwaarde bedroeg in 2020 €1,6 miljard. Op de tweede plaats staat het Verenigd Koninkrijk met een exportwaarde van €880 miljoen. Volgens ABN AMRO worstelen de exporterende bedrijven met hogere administratieve lasten, tragere douanecontroles en onduidelijke regels.

Tabel Export Sierteelt

Minder onzekerheid rond Brexit

De bank constateert dat de Brexit-onzekerheid de afgelopen weken enigszins is afgenomen omdat de controle op fytosanitaire certificaten is uitgesteld. Die controle is nodig om sierteeltproducten naar het VK te exporteren. Het VK heeft besloten de controlemaatregelen niet voor 2022 uit te voeren. Dit geeft de sierteeltsector en andere betrokken partijen meer tijd om orde op zaken te stellen.

Planten steviger op de kaart

ABN AMRO constateert dat de sierteelt in 2020 ondanks de vele beperkingen toch een relatief goed jaar heeft gehad. De coronacrisis plaatste bloemen en planten steviger op de kaart. De sector heeft volgens de bank al langer het maatschappelijk tij mee. Ook bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden onderkennen het belang van een groene omgeving. Om toekomstbestendig te blijven, is inzet op duurzaamheid en heldere communicatie hierover onontbeerlijk, stelt de bank.