Hogere vleesproductie en –export maar lagere binnenlandse consumptie in Mexico

Als gevolg van de crisis die de pandemie heeft veroorzaakt, is de vleesconsumptie in Mexico afgenomen. Mexicaanse productiebedrijven willen daarom hun export naar China vergroten: een markt met een enorm groeipotentieel dankzij het aantal inwoners.

*dit is een vertaling van een artikel verschenen in La Jornada, zie hieronder*

red meat

Ernesto Hermosillo, de nieuwe voorzitter van de Mexicaanse brancheorganisatie voor vleesproducenten (Comecarne), benadrukte in een interview met La Jornada dat de Verenigde Staten de belangrijkste bestemming is voor Mexicaans vlees, en op de tweede plaats is dat Japan. Volgens zijn schattingen zal in de komende jaren de Chinese markt zo sterk groeien, dat ze Japan in zullen halen.

“Het potentieel dat China heeft, is enorm vanwege het grote aantal inwoners. Voor nu is onze export nog aan de lage kant, maar ik ben er zeker van dat middels samenwerking tussen bedrijven en de overheid, China over een paar jaar onze op één na beste markt zal zijn” aldus Ernesto Hermosillo.

Volgens gegevens van Comecarne groeide de rundvleesproductie in 2020 met 2.6%, daalde de invoer met 15% en steeg de export met 10%. De nationale vleesconsumptie kromp lichtelijk met 0.2% in verband met een daling van de koopkracht van de Mexicanen.

Wat varkensvlees betreft, groeide de productie met 3.1% en hoewel de import meer dan een miljoen ton bedroeg, betekende dit een daling van 3%. De export steeg daarentegen naar een ongekend niveau tot 47%, terwijl de binnenlandse consumptie met 2.7% daalde.

Als Mexico de vleesexport naar China wil verhogen, is het noodzakelijk om Mexico’s concurrentievermogen te vergroten, de regelgeving te versterken, aanvoerketens van grondstoffen en inputs voor de sector te consolideren, en om een nationaal aanbod te ontwikkelen, aldus Hermosillo. Op deze manier kan Mexico optimaal gebruik maken van haar geografische ligging, handelsverdragen en arbeidskrachten.

Hermosillo legt uit dat Mexicaanse vleesproducenten moeten blijven inzetten op efficiëntieverhoging van het voorraadbeheer, de productie en de logistieke supply chains, en ook op innovatieve verpakkingen en het verkrijgen van certificeringen. Hermosillo geeft tevens aan dat Mexico haar afhankelijkheid van de Verenigde Staten in de internationale handel zou moeten verminderen. Daarom richt de organisatie zich op diversificatie van haar producten en proberen ze export te ontwikkelen naar verschillende landen in Azië en Europa.

Wilt u als Nederlands bedrijf inspringen op kansen in Mexico’s groeiende vleessector. Neem dan contact op met het landbouwteam op de Nederlandse Ambassade in Mexico-Stad via MEX-LNV@minbuza.nl.