Belgische bloemenveiling ziet winst stijgen in 2020 ondanks Coronacrisis

Ook de Belgische Euroveiling voor bloemen en planten werd in eerste instantie zwaar getroffen door de lockdown als antwoord op de uitbraak van COVID-19. Uiteindelijk wist de veiling zich vrij snel aan te passen, zodat de omzetdaling beperkt bleef en de winst zelfs steeg.

Bloemenveiling
Beeld: ©Canva

Zware initiële impact Covid-19 met verrassend snel herstel

Tegelijk met de sluiting van de bloemenwinkels tijdens de eerste lockdown vanaf 18 maart 2020 moest ook de Brusselse Euroveiling zijn deuren sluiten. Dankzij aanpassingen aan het bestaande digitale klokverkoopsysteem kon de verkoop korte tijd later worden hervat. De veiling kon zo inspelen op de vraag van bloemenwinkels, die een online verkoopkanaal waren opgestart. Toen vervolgens vanaf 18 april de tuincentra weer mochten openen, gevolgd door nog wat later de bloemenwinkels, veerde de verkoop pas goed op en wel zodanig dat op 15 mei 2020 de veiling weer 80% van haar normale omzet realiseerde.

Dankzij de sterke prijzen in de tweede helft van het jaar bleef het totale omzetverlies in 2020 beperkt tot 4% in vergelijking met 2019, toen de omzet 31 miljoen euro bedroeg.

Onder invloed van de pandemie is de veiling gaan investeren in digitalisering, wat uiteindelijk resulteerde in een kostenbesparing (personeelskosten) en een winsttoename.

Voor de uitbraak van Covid-19 bedroeg het aandeel digitale verkoop 10%. Dit aandeel is inmiddels opgelopen tot 25% en de verwachting is dat dat zo zal blijven, ook omdat het aantal fysieke veilingdagen van 4 naar 3 is teruggebracht en er op de vierde dag alleen digitale verkoop tegen vaste prijzen plaatsvindt.

De Euroveiling voor bloemen en planten is een coöperatie met 130 Belgische telers als leden. De afnemers bestaan voornamelijk uit lokale bloemenzaken, marktkooplui en tuincentra.

Haperende binnenlandse productie schept ruimte voor Nederlandse ondernemers

Net als in de andere Belgische landbouwsectoren daalt ook in de sierteelt het aantal ondernemers, o.a. door een gebrek aan bedrijfsopvolgers. Ter compensatie van het dalende lokale aanbod wordt de aanvoer van bloemen reeds aangevuld door import uit Nederland. Daarnaast paste de veiling een diversificatiestrategie toe door planten aan het assortiment toe te voegen, waardoor het ook tuincentra kan bedienen. Het lokale aanbod voldoet dus niet meer aan de Belgische vraag en het is hoogst onzeker of dat in de toekomst zal veranderen. Daardoor ontstaat er dus ruimte voor Nederlandse leveranciers om hun bestaande positie op de Belgische bloemen- en plantenmarkt te verstevigen.